+46 (0)372 35000
Logga In
Engelska
Svenska
Hem >> Nödbelysning > > NÖDBELYSNING fakta

NÖDBELYSNING fakta

         
SÄKER UTRYMNING
 
SAC Nordic arbetar med trygga säkerhetslösningar. Att underlätta en utrymningssituation och se till att personer kan lämna byggnaden under säkra förhållanden så att en kritisk situation undviks. Få en förståelse av situationen - ”talat utrymningslarm” och för att sedan hitta vägen ut ur byggnaden/ lokalen - ”belysning och utrymningsskyltar”. Incidenter kan vara allt från strömavbrott, brand, rök eller annan fara som t ex gasutsläpp, bombhot, terrorhot, rasrisk,etc. Förvissa dig om att installationen, brandsäker kabel, etc har garanti för att nödbelysningen klarar kravet att upprätthålla nöddrift under en timme.

Säker utrymning och nödbelysning hör ihop. För detta finns det olika lösningar beroende på hur din lokal ser ut. Enligt BBR’s krav ska byggnaden utformas så att tillfredsställande utrymning kan ske vid brand. Till detta finns det en hel del regelverk som man bör ta ställning till när det projekteras och installeras. För att ta några exempel finns europastandarden EN 1838:1999 (SS-EN 1838) vilken är allmänt accepterad som vår nationella standard för utförande av nödbelysningssystem. De krav som ställs i standarden är att betrakta som lägsta krav för planeringen och är tillämplig för platser där allmänhet eller anställda uppehåller sig. Standarden motsvarar gällande krav och föreskrifter från Boverket, Räddningsverket och Arbetsmiljöverket.

Glöm sedan inte bort din säkerhetsanläggning när den är installerad. Service och underhåll är viktigt för att säkerställa bl a kravet av en timmes nöddrift av nödbelysning. Systematiskt brandskyddsarbete är ett sätt att skapa ordning och reda i brandskyddsfrågor genom en kontinuerlig process där de viktigaste delarna är dokumentation och regelbunden uppföljning.

Läs vidare SS-EN 1838, SS-EN 50171, SS-EN 50172, SS-EN 60598-2-22 , SFS 2003:778, BBR - Boverkets byggregler,
Boverkets rapport ”Utrymningsdimensionering”, Arbetsmiljöverket.
 
 
 
BATTERIPACK/BATTERIER
 
Våra ackumulatorer har olika typer av batterier i sig. Vi har dels litiumbatteri (Life Po4) som har en längre livslängd än de flesta andra batterier på marknaden, tex. tre till fem gånger livslängden än ett vanligt blybatteri. Annat miljövänligt alternativ är Nickel-metallhydrid (NiMH). Denna typ har fördelen att minneseffekten inte utgör något större problem. Vissa armaturer kan även bestå av Nickel-kadmium (NiCd). En av fördelarna med NiCd är att de har låg inre resistans vilket gör att tekniken klarar stora strömuttag. Att tänka på är att höga temperaturer skadar batterierna.
 
 
 
LED
 
Under de senaste åren har det skett en stor utveckling av ljuskällor. LED-tekniken (Light Emitting Diode) har stora fördelar jämfört med andra ljuskällor. Några fördelar är mindre strömförbrukning, längre livslängd och miljöaspekten. Detta påverkar oss alla i allra högsta grad på flera områden så som ekonomi, mindre batteribackup, service, underhåll och miljö. Denna teknik har dessutom full ljusstyrka omedelbart och är inte speciellt känsliga för mekaniska påfrestningar. Som med all elektronik förkortar hög temperatur och överhettning livslängden. Däremot klarar den låga temperaturer bra. En annan fördel med LED-teknik gentemot lysrör är de tusentals fler driftstimmar som gör att den passar utmärkt inom nödbelysningsområdet.
 
HÄNVISNINGSARMATURER
 
SAC Nordic har ett brett sortiment på nödbelysning och hänvisnigsarmaturer. Piktogrammen har olika läsavstånd allt ifrån 20m (SAC-MINI-LED) till 40m (SAC-U40). Vi har även möjlighet att lösa 60m (DISPLAY-LED).
 
 
LÄSAVSTÅND
 
Piktogrammets höjd avgör vilket läsavstånd armaturerna är godkända för enligt formeln nedan, förutsatt att skyltens bredd är större än höjden. I vissa fall, t.ex. i lokaler där det finns många andra skyltar (reklamskyltar och andra ljuspunkter som drar uppmärksamhet) kan det vara befogat att överdimensionera piktogrammets storlekar. Minsta piktogramhöjd (grön yta) som accepteras är 10 centimeter. I varuhus och större butiker bör piktogramhöjden vara minst 20 centimeter.
 
 
För beräkning av skyltens höjd gäller följande
formel:
 
d=SxP
 
S = Konstant 200 för en internt belyst skylt.
S = Konstant 100 för en externt belyst skylt.
 
 
Exempel:
En internt belyst skylt som är 10 centimeter hög ger 20 meters läsavstånd

En externt belyst skylt som är 10 centimeter hög ger 10 meters läsavstånd.
 

  
SAC Nordic AB
Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan
0372- 35 000
Stockholms kontoret:
Saldovägen 16
175 62 Järfälla
Linkedin Facebook Youtube