Ampetronic Slingdesign

Design för Arraysystem

Artnr. 862427

För att få perfekt hörbarhet i en lokal med hörslinga anlitas en slingdesigner som räknar ut hur hörslingan ska placeras.

För att få perfekt hörbarhet i en lokal med hörslinga anlitas en slingdesigner som räknar ut hur hörslingan ska placeras.