Fjärrsupport alternativ 1

Möjlighet till fjärruppkoppling från SAC Nordic.

SAC Nordic kopplar upp sig efter en felanmälan har gjorts. SAC kan då  läsa ur felloggen eller ändra programmering på distans.

HUR GÅR DU TILLVÄGA?
Vid ett eventuellt fel anmäler du det direkt till SAC:s supportavdelning via hemsidan /support eller telefon under kontorstid 0372-35000. SAC:s supportavdelning är tillgänglig 08:00-16:00 vardagar, med reservation för lunch.

HUR GÅR SAC TILLVÄGA?
SAC:s supportavdelning läser av felloggen vid aktiv felanmälan från kund eller anläggningsägare. Analysen leder till en åtgärd eller rekommendation av åtgärd.
SAC återkopplar via telefon eller e-post.
SAC sänder felrapport, rekommendation av åtgärd och eventuell offert via e-post.

Då SAC behöver har tillgång till ert system så sker det alltid genom säker inlogg. Inloggningen sker genom krypterad tunnel över internet till kundens talade utrymningslarmanläggning. Uppkoppling kan ske via LAN eller via mobilnät eller båda för att få en så säker anslutning som möjligt. Det är alltid en fördel att kommunicera via det fasta nätet.

Modern larmkommunikation (IP-sändare)
Med SAC Nordics larmkommunikation (IP-sändare) ökas säkerheten i larmöverföring från objekt till SAC Nordics larmmottagare. Kommunikationen går via vår HW-VPN IP-sändare, VPN-tunnel och det sitter hårdvarulås innan SAC Nordics larmmottagare.

Läs här för mer information hur SAC Fjärrsupport fungerar.

Se lista nedan vilka system som är kompatibla med SAC Servicetjänster.