Funktionsbevakning & Fjärrsupport

Här har vi slagit ihop två av våra absolut vassaste servicetjänster.
Genom SAC:s sammanslagna tjänster, Funktionsbevakning och Fjärrsupport får du som kund inte bara stenkoll på din TUL-anläggning utan också effektiv och snabb åtgärd vid eventuella fel.

Genom funktionsbevakningen får du alltid en bra start på dagen genom att starta dagen med vetskapen om att din anläggning för talat utrymningslarm fungerar. Då vi har gjort ett funktionstest under natten. Och med Fjärrsupporten har vi kontroll under hela dagen om något skulle inträffa då vår support avdelningen direkt kan gå in och kolla din anläggning  i realtid.

FUNKTIONSBEVAKNING
SAC testar av ert utrymningslarm och meddela er i realtid status, på detta sätt har du alltid koll på systemet.

Fördelen är snabb och tydlig information till ER via e-post eller SMS efter ljudkontroll i anläggningen eller fel i anläggningen. SAC:s utrustning bevakar avvikelser och fel i realtid och behandlas efter felanmälan från ER under normal kontorstid

I tjänsten inkluderas följande

      • Status av anläggningen varje dygn efter överenskommelse.
      • Felövervakning.
      • Teknisk support via telefon

För mer information om Funktionsbevakning, läs här.

FJÄRRSUPPORT ALTERNATIV 2
Fördelen är snabb och tydlig information till SAC Nordic där vi upptäcker eventuella fel direkt när de sker.
Då SAC har kontroll över anläggning så kommer du att få information utav SAC om det skulle vara någon avvikelse efter att felloggen är avläst.
För mer information om Fjärrsupport Alt. 2, läs här.