+46 (0)372 35000
Logga In
Engelska
Svenska
Hem >> Talat utrymningslarm > > Tvåvägskommunikation

Tvåvägskommunikation

Ur ”Regelsamling för byggande, BBR 2012” 5:248 Utrymningsplats
 
”Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är placerad i anslutning till utrymningsväg där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning.”  
”Det ska finnas möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymningsplatsen. Kommunikationssystemet funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd mot strömavbrott till följd av brand. (BFS 2011:26).”
 
Ladda ner PDF:
SAC-SAFE-TEL med 4st klienter

  
SAC Nordic AB
Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan
0372- 35 000
Stockholms kontoret:
Saldovägen 16
175 62 Järfälla
Linkedin Facebook Youtube