Fakta om nödbelsyning

SÄKER UTRYMNING

SAC Nordic arbetar med trygga säkerhetslösningar. Att underlätta en utrymningssituation och se till att personer kan lämna byggnaden under säkra förhållanden så att en kritisk situation undviks. Få en förståelse av situationen – ”talat utrymningslarm” och för att sedan hitta vägen ut ur byggnaden/ lokalen – ”belysning och utrymningsskyltar”. Incidenter kan vara allt från strömavbrott, brand, rök eller annan fara som t ex gasutsläpp, bombhot, terrorhot, rasrisk,etc. Förvissa dig om att installationen, brandsäker kabel, etc har garanti för att nödbelysningen klarar kravet att upprätthålla nöddrift under en timme.

Säker utrymning och nödbelysning hör ihop. För detta finns det olika lösningar beroende på hur din lokal ser ut. Enligt BBR’s krav ska byggnaden utformas så att tillfredsställande utrymning kan ske vid brand. Till detta finns det en hel del regelverk som man bör ta ställning till när det projekteras och installeras. För att ta några exempel finns europastandarden EN 1838:1999 (SS-EN 1838) vilken är allmänt accepterad som vår nationella standard för utförande av nödbelysningssystem. De krav som ställs i standarden är att betrakta som lägsta krav för planeringen och är tillämplig för platser där allmänhet eller anställda uppehåller sig. Standarden motsvarar gällande krav och föreskrifter från Boverket, Räddningsverket och Arbetsmiljöverket.

Glöm sedan inte bort din säkerhetsanläggning när den är installerad. Service och underhåll är viktigt för att säkerställa bl a kravet av en timmes nöddrift av nödbelysning. Systematiskt brandskyddsarbete är ett sätt att skapa ordning och reda i brandskyddsfrågor genom en kontinuerlig process där de viktigaste delarna är dokumentation och regelbunden uppföljning.

Läs vidare SS-EN 1838, SS-EN 50171, SS-EN 50172, SS-EN 60598-2-22 , SFS 2003:778, BBR – Boverkets byggregler, Boverkets rapport ”Utrymningsdimensionering”, Arbetsmiljöverket.

BATTERIPACK / BATTERIER

Våra ackumulatorer har olika typer av batterier i sig. Vi har dels litiumbatteri (Life Po4) som har en längre livslängd än de flesta andra batterier på marknaden, tex. tre till fem gånger livslängden än ett vanligt blybatteri. Annat miljövänligt alternativ är Nickel-metallhydrid (NiMH). Denna typ har fördelen att minneseffekten inte utgör något större problem. Vissa armaturer kan även bestå av Nickel-kadmium (NiCd). En av fördelarna med NiCd är att de har låg inre resistans vilket gör att tekniken klarar stora strömuttag. Att tänka på är att höga temperaturer skadar batterierna.

LED

Under de senaste åren har det skett en stor utveckling av ljuskällor. LED-tekniken (Light Emitting Diode) har stora fördelar jämfört med andra ljuskällor. Några fördelar är mindre strömförbrukning, längre livslängd och miljöaspekten. Detta påverkar oss alla i allra högsta grad på flera områden så som ekonomi, mindre batteribackup, service, underhåll och miljö. Denna teknik har dessutom full ljusstyrka omedelbart och är inte speciellt känsliga för mekaniska påfrestningar. Som med all elektronik förkortar hög temperatur och överhettning livslängden. Däremot klarar den låga temperaturer bra. En annan fördel med LED-teknik gentemot lysrör är de tusentals fler driftstimmar som gör att den passar utmärkt inom nödbelysningsområdet.

HÄNVISNINGSARMATURER

SAC Nordic har ett eget brett sortiment på nödbelysning och hänvisningsarmaturer. Piktogrammen har olika läsavstånd allt ifrån 20m (SAC-MINI-LED) till 50m (SAC-VIEW-LED). Behöver du längre än så, har vi även möjlighet att lösa upp till 60m med armatur från en samarbetspartner (DISPLAY-LED). För att du enkelt ska se att det är en SAC produkt har vi märkt de produkterna SAC-symbol.

LÄSAVSTÅND

Piktogrammets höjd avgör vilket läsavstånd armaturerna är godkända för enligt formeln nedan, förutsatt att skyltens bredd är större än höjden. I vissa fall, t.ex. i lokaler där det finns många andra skyltar (reklamskyltar och andra ljuspunkter som drar uppmärksamhet) kan det vara befogat att överdimensionera piktogrammets storlekar. Minsta piktogramhöjd (grön yta) som accepteras är 10 centimeter. I varuhus och större butiker bör piktogramhöjden vara minst 20 centimeter.

För beräkning av skyltens höjd gäller följande
formel: d=SxP
S = Konstant 200 för en internt belyst skylt.
S = Konstant 100 för en externt belyst skylt.

Exempel:
En internt belyst skylt som är 10 centimeter hög ger 20 meters läsavstånd.
En externt belyst skylt som är 10 centimeter hög ger 10 meters läsavstånd.

 

Kontakta oss!

Malin Åhman Hasselbalch

Säljare / Produktansvarig Nödbelysning

0372-35 957

Roland Bruno

Säljare

08-56472791

Annica Elingdal

Innesäljare belysning

0372 - 35 951