Fjärrsupport

Möjlighet till fjärruppkoppling från SAC Nordic.

Utrymningslarmet ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt brandskyddsföreningen SBF502. All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.

Vi utför månadskontroller, kvartalsprov och årlig kontroll på utrymningslarm levererade av oss. Vi kan också leverera funktionsbevakning för daglig kontroll av ert talade utrymningslarm. Med detta system så får ni en kvittens på funktionen dagligen. Läs mer om det här.

SAC FJÄRRSUPPORT
Fjärrsupport innebär en service där vi på distans kan ha kontroll på er anläggning för att undvika onödiga driftstörningar i er anläggning. På detta sätt kan vi erbjuda er en snabb och säkert kontroll. Självklart kan vi kombinera dessa avtal så det passar er. Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal.

FÖRDELARNA ÄR BLAND ANNAT:
– Nya framtida tjänster, bl.a. fjärrsupport, fjärrdiagnostik och fjärrassistans från SAC Nordic.
– Ökad stabilitet i larmkommunikation genom två kommunikationsvägar, IP och mobiluppkoppling.
– Modern teknik för larmkommunikation.

HUR GÅR DU TILLVÄGA?
Här har vi olika alternativ, då vi alla har olika förutsättningar. Önskar ni att SAC ska kontakta er vid eventuella fel, eller att ni ser felet först och kontakta oss för att göra en åtgärd på distans. Se längre ner på sidan och välj det alternativ som passar er bäst.

Felanmälan sker till SAC:s supportavdelning via hemsidan support  eller telefon under kontorstid 0372-35000. SAC:s supportavdelning är tillgänglig 08:00-16:00 vardagar, med reservation för lunch.

HUR GÅR SAC TILLVÄGA?
SAC:s supportavdelning läser av felloggen i realtid och behandlar eventuella fel direkt, alternativt läser de av felloggen vid aktiv felanmälan från kund eller anläggningsägare beroende på vilket avtal man väljer.  Analysen leder till en åtgärd eller rekommendation av åtgärd.
SAC återkopplar via telefon eller e-post.
SAC sänder felrapport, rekommendation av åtgärd och eventuell offert via e-post.

Då SAC behöver har tillgång till ert system så sker det alltid genom säker inlogg. Inloggningen sker genom krypterad tunnel över internet till kundens talade utrymningslarmanläggning. Uppkoppling kan ske via LAN eller via mobilnät eller båda för att få en så säker anslutning som möjligt. Det är alltid en fördel att kommunicera via det fasta nätet.

Vi har olika typer av fjärrsupport, se nedan för att hitta det bästa valet för Er. Givetvis går det att kombinera ihop våra avtal så ni får den absolut bästa lösningen för er.

  • Fjärrsupport Alt 1: SAC Nordic kopplar upp sig för att kunna läsa ur felloggen eller ändra programmering på distans.
  • Fjärrsupport Alt 2: Full kontroll av anläggningen via SAC Nordic AB. SAC Nordic åtgärdar felet på distans eller återkommer med förslag på åtgärd.
  • Funktionsbevakning + Fjärrsupport Alt 2: SAC Nordic AB har kontroll på er anläggning. Funktionsprov utföres varje natt. Felövervakning av systemet 24/7 SAC Nordic kan koppla upp sig mot anläggningen.

Fjärrsupport Alt. 1                           Fjärrsupport Alt. 2                         Funktionsbevakning + Fjärrsupport Alt. 2
                                           

Tabell:  System kompatibla med SAC Servicetjänster 

Kontakta mig direkt!

Carl Billton

Marknadschef

0372 - 35 973