Årsprov

Årsserviceavtal för Talat Utrymningslarm

Enligt regler för utrymningslarm SBF502 kapitel 11 och 12 ska service och underhållsarbeten göras med månadskontroller och kvartalskontroller samt årsprov av exempelvis anläggarfirma. Med hänvisning till detta så vill vi erbjuda er förslag på serviceavtal. Mer information om regelverket SBF502 kapitel 11 & 12 hittar du här.

Vi erbjuder er två olika förslag på avtal enligt nedan. Båda alternativen avser årsprov, med lite olika innehåll. Båda dessa alternativ kan sedan kompletteras enligt era egna önskemål, t.ex. med månadsprov, kvartalsprov, funktionsbevakning och fjärrsupport.
Tabell: System kompatibla med SAC Servicetjänster 

Alternativ 1, Årsprov

 • Avprovning av meddelande
 • Test av förstärkare
 • Test av BF-mikrofon
 • Test av strömförsörjning samt batterier
 • Genomgång av systemet
 • Utfärdande av serviceprotokoll, eventuella fel eller oklarheter i anläggning samt åtgärdsförslag lämnas till anläggningsägaren.

 

Alternativ 2, Årsprov

 • Avprovning av meddelande
 • Test av förstärkare
 • Test av BF-mikrofon
 • Test av strömförsörjning samt batterier
 • Genomgång av systemet
 • Okulär besiktning av hela anläggning samt kontroll av serviceritningar om sådana finns
 • Telefonsupport
 • Utfärdande av serviceprotokoll, eventuella fel eller oklarheter i anläggning samt åtgärdsförslag lämnas till anläggningsägaren.

Årsprov alternativ 1                Årsprov alternativ 2
             

 

Låter det intressant?

Hör av dig till mig direkt!

Jonathan Strömgren

Servicekoordinator

0372 - 35 956