Soundmasking


(Klicka på bilden för Soundmasking presentation.)

VAD ÄR SOUNDMASKING?
Soundmasking handlar främst om att maskera mänskligt tal. Det görs genom att tillsätta ett extra ljud som speglar det mänskliga talet och som närmast kan liknas vid vindbrus eller ljudet från en luftkonditionering. Användningsområden är främst aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorsytor där man vill skala bort omgivande tal för att öka eget fokus och få en behagligare arbetsmiljö. Alternativa användningsområden är miljöer där sekretess fordras, såsom i banker, apotek, sjukhus, konferensrum, polis etc.

EXEMPEL PÅ DETTA KAN VARA;
a) Reception och väntrum inom sjukvård ligger för nära varandra. Personer i väntrum kan då höra vad som sägs när en person i receptionen eller läkare talar om känsliga uppgifter.
b) Det går att överhöra vad som sägs i ett konferensrum när man står på utsidan av konferensrummet. Eller överhörning mellan två intilliggande konferensrum.
c) Känsliga uppgifter kan höras av obehöriga vid samtal över disk eller vid kontorsplatser inom bankfaciliteter.

HUR FUNGERAR SOUNDMASKING?
I lokalen installeras en kontrollenhet samt ett antal emittorer (speciella typer av högtalare), som kan monteras med fördel ovan undertak. Dessa genererar en speciell typ av bakgrundsbrus som kan liknas vid ljudet av luftkonditionering eller vindbrus. Soundmasking ökar både komfort och arbetsro för medarbetare samt reducerar störning av kollegors samtal och prat. Nyckeln är att det ska vara ett brus som hjärnan uppfattar som helt oviktigt och därmed filtrerar bort. Vinsten är att medarbetare inte blir trötta av oljud från omgivningen utan upplever vila i arbetsmiljön. Samma princip gäller även om Soundmasking används i sekretess-sammanhang.

Soundmasking ska inte höras, det skall upplevas som ett naturligt och jämt bakgrundsljud som man inte tänker på.

Kontakta oss för att se om Soundmasking kan öka komfort, produktivitet, eller sekretess på just din arbetsplats.

Läs gärna om det mycket uppskattade Soundmasking projektet, Ivetofta Sparbank i Bromölla!

Soundmasking – Vad är det? (pdf öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss