Soundmasking

FÖRBÄTTRAD AKUSTIK OCH ÖKAD INTEGRITET I ÖPPNA KONTORSMILJÖER OCH OFFENTLIGA LOKALER

Blir du störd av kollegors samtal, och har svårt att koncentrera dig, när du arbetar i öppna kontorsytor? Känner du dig obekväm när kollegor kan överhöra dig vid enskilda samtal, eller när du talar i telefon?