Nödbelysning

Säker utrymning och nödbelysning hör ihop!

SAC Nordic arbetar med trygga säkerhetslösningar. SAC armaturer lyser upp lokalen och visar nödutgångar vid brand eller strömbortfall i fastigheten.
Evakueringen kan då genomföras på ett säkert och effektivt sätt.

Här hittar du både hänvisningsarmaturer och nödljus, så att just du kan skapa en säker utrymning.

Läs mer här!

Artnr. 460493

SAC-MINI-LED 20m

Artnr. 460540

SAC-VIEW-LED 30m

Artnr. 460541

SAC-VIEW-LED 40 m

Artnr. 460542

SAC-VIEW-LED 50m

Artnr. 460441

SAC-HL85 Li-LED

Artnr. 460641

SAC-Li-STAR

Artnr. 460642

SAC-Li-STAR / CB

Artnr. 460492

SAC-MINI-LED /CB 20m

Artnr. 460400

SAC-U25/CB, 25m

Artnr. 460407

SAC-U32/CB, 32m

Artnr. 460573

SAC-MOON-LED