• Ikon Effekta

  Ikon Effekta

 • SAC Nödbelysning

 • Reservkraft

EPS-B V.2 – 2000 W

Reservkraftsaggregat ink. batteri 2 x 150 Ah

Artnr. 302066

Flera modeller tillgängliga

Indikeringar och larm

Nätspänning indikeras med grön lysdiod och fel med röd på fronten. Larmrelä A för nätspänningsbortfall och larmrelä B är summalarm för batteri-, likriktar- och växelriktarfel. Larmreläerna har potentialfria växlingskontakter.

Autotest enligt gällande normer

EPS-B V.2 är utrustade med automatiska tester för att kontrollera alla interna viktiga funktioner i enlighet med de gällande normerna SS-EN50171 & SS-EN50172. Detta gäller bl.a. batteriernas funktion, laddning och drifttid.

Varje vecka görs en kortare självtest då det förprogrammerade tiduret bryter inspänningen och startar växelriktaren. Detta görs 1.00 på natten mellan söndag och måndag och varar i fem minuter. En gång om året görs ett drifttidstest, då växelriktaren gör en självtest som varar i en timma. Är det fel, blinkar batterifel och larmrelä växlar. Är allt i sin ordning så återgår växelriktaren till normaldrift.

Brandlarmsingång

EPS-B V.2 har även möjlighet att styras via en ingång som tänder upp alla utgångar och de anslutna
armaturerna. Denna signal kan bland annat komma från en brandlarmscentral.

Styrbara utgångar för hög flexibilitet och säkerhet

Aggregatets utgångar kan styras helt individuellt. T.ex. kan vissa utgångar vara ständigt tända för
hänvisningsskyltar och vissa vara normalt släckta för ledljus i beredskapsdrift. Utgångarna kan även ställas in för att användas som UPS, t.ex. för datorer, nätverk, m.m. Vid strömavbrott tänds alla utgångarna upp på ~ 0,15 sekunder.

Alla utgångar är separat avsäkrade. Varje utgång har dessutom jordfelsövervakning som är ställbar med 10-100mA beroende på användningsområdet. Vid eventuell kortslutning eller jordfel så stängs endast den berörda utgången ned och resten av den anslutna lasten kan fortsätta strömförsörjas.

100 % ljus

Aggregatet levereras med kraftfulla batterier tillverkade i enlighet med Eurobat 1999 ”10-12 years – High Performance” och ger 100 % ljus i minst 60 minuter vid nätbortfall. Batterierna är ventilreglerade och därför kan aggregaten installeras i normalt ventilerade utrymmen.

För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet och manual.

EPS-B V.2 har följande skydd

 • Kortslutningsskydd
 • Överbelastningsskydd
 • Djupurladdningsskydd
 • Säkringar för inkommande nät
 • Säkringar på varje utgång
 • Automatsäkring för växelriktare och batterier
 • Max ledningsavstånd: 500 m/2,5 mm²

Vid användning av 5-ledare räcker det att ansluta neutral- och jordledare på en av utgångarna då alla neutral- och jordledare är sammankopplade på fördelningskortet.

Drifttid
1h
Antal utgångar
12 st
Avsäkring / utgång
1,6 As
Inkommande spänning
230 VAC - 50/60Hz
Utgående spänning
230 VAC - 50/60Hz
Produktcertifiering
CE
Skyddsklass
IP21
Förbrukning
~ 4,5 W
Mått
800 x 600 x 300 (H x B x D)
Vikt
~ 114 kg
Språk
SE - EN