Servicetjänster

SAC har olika servicelösningar för olika förutsättningar.

Vi har lösningar som tryggar våra kunders tillvaro även efter driftsatta anläggningar.
SAC levererar service och support såväl genom fysiska besök som genom fjärruppkopplade tjänster med monitorering av driftsatta anläggningar.

Effektiviteten av anläggningen för utrymningslarm med talat meddelande ska alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt med regelbundet underhåll. Underhållet utförs enligt senaste utgåvan av SBF 502.

Läs mer här