Om oss

SAC NORDIC I ETT NÖTSKAL
SAC Nordic är ett ledande företag inom olika säkerhetslösningar som talat utrymningslarm, ljudsystem, Nödbelysning, Pro Audio, hörslingor, kommunikation & ljudmiljö, brandsäker kabel och servicetjänster. Bolaget täcker hela Sverige och har kontor i Malmö, Lagan och Stockholm. För oss är kunden alltid i fokus och vi vill vara ditt trygga och självklara val för enkelhet, säkerhet och framtid.

Vår Vision:
Vi vill skapa trygghet för alla.

Vår mission:
SAC Nordic AB:s mission är att inom utrymning och ljud leverera systemlösningar som skyddar människor och fastigheter under hotfulla och farliga incidenter.

Vår strategi:
Vi är nära kunden vilket betyder att vi bygger långsiktiga relationer och kunden skall alltid uppleva att vi är det bästa erbjudandet.

INBLICK I SAC NORDICS HISTORIA

Familjeföretaget SAC startade 1998 och har med småländskt tänkande och spetskompetens utvecklats till ett snabbt växande bolag. När vi som lokalt ljudföretag hade maximerat utvecklingen i närområdet fattades ett strategiskt beslut att uteslutande verka som grossister. Vi insåg dock ganska snart att den stora marknaden för ljudprodukter fanns bland de som levererar installationer i offentliga miljöer. Där används ljudanläggningen även för säkerhet, som talat utrymningslarm. Så började den fantastiska resan in i säkerhetsvärlden, och vi blev systemleverantör. Sortiment och tillverkning har sedan kontinuerligt utvecklats i den riktningen, utifrån kundernas förfrågningar och önskemål.

Under 2010 gjordes nästa steg i utvecklingen och köpet av Security Design Sweden genomfördes. Genom samgåendet blev vi tydligare och starkare i Sverige och tog samtidigt ett nytt grepp på den Nordiska marknaden. Samgåendet markerade också enheten mellan de regionala kontoren i Stockholm och Lagan.

Förändringarna kom direkt att gynna våra kunder. Vårt centrallager i Lagan utökades vilket ytterligare förstärkte logistik och leveranssäkerhet. Organisationen effektiviserades så att vi ännu bättre kan möta kundens behov.

Vi lever i en föränderlig värld där allt går snabbare och snabbare. Kraven, förväntningarna och möjligheterna ökar från alla håll – framförallt från våra kunder. Men SAC vilar på en stadig grund. Vi är trygga i det vi gör. SAC jobbar kontinuerligt för levererar mervärde till våra kunder och partners.

Service och den personliga kontakten i kombination med rätt kompetens och rätt produkter kommer alltid vara det viktigaste för oss. Som ett led i detta har SAC Nordic AB certifierat sig som anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2018:1

”Att SAC Nordic erfarit en sådan tillväxt kan förklaras både med initiativkraft, förmåga att se möjligheter och rätt tajmning. Men också med engagemang. Vi vill verkligen vara med och göra skillnad. Det känns ansvarsfullt att få måna om människors säkerhet och veta att vårt arbete kan göra skillnad på liv och död”, säger Andreas Elingdal VD SAC Nordic AB.

SAC-MODELLEN

SAC-modellen är en arbetsmetod som fokuserar på att bygga starka och långvariga relationer med kunder. Den består av fyra steg:

  1. Skräddarsy: Anpassa lösningar för att passa varje kunds unika behov och förutsättningar.
  2. Leverera: Erbjuda produkter, driftsättning, dokumentation och en kombination av dessa.
  3. Supporta: Ge support under garantitiden och även efter det.
  4. Återkoppla: Återkoppla med kunden för att säkerställa att de är nöjda och att allt fungerar som det ska.

Modellen är utformad som en cirkel för att illustrera att arbetet är en kontinuerlig process och att relationen med kunderna inte upphör efter en affär eller leverans. I mitten av modellen står ordet ”Vi”, vilket understryker att arbetet görs i samarbete med kunderna och att båda parter ska känna sig delaktiga och förstå varandra. Detta ömsesidiga förtroende är en nyckelfaktor för att båda parter ska bli nöjda och tillfredsställda med affärerna som genomförs.

SAC-modellen tillåter att man inleder sin relation med SAC Nordic oavsett var man befinner sig i sitt arbete med utrymning och ljud i sina fastigheter och projekt. Den hjälper företaget att skapa långsiktiga samarbeten, där kunderna känner sig omhändertagna och får den expertis de behöver för att fatta välgrundade beslut.