Ljudmätningar

Sätt en siffra på ljudkvaliteten

Ljudtryck är direkt kopplat till hur hög ljudnivån upplevs av besökare i en fastighet. Mätningen är till för att kontrollera ljudet ur högtalarna i ditt utrymningslarm med talat meddelande.

I tjänsten ingår det att vi mäter ljudtryck från dina högtalare och är behjälpliga med åtgärdsförslag utifrån mätresultaten.

Nivåer som ska uppnås för mätningar specificeras i Boverkets Byggregler, BBR 25. Vi utför mätningar enligt den internationella standarden IEC-602682-16, som är gällande även i Sverige.