GDPR

Integritetspolicy

SAC Nordic värnar om skyddet av personuppgifter, varför vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra kunders, leverantörers, konsulters och sökandes personuppgifter enligt (EU) 2016/679 – den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där SAC Nordic AB (”SAC”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som kommit oss till del, antingen genom användning av vår webbplats eller genom att man på något annat sätt är, eller har varit, i kontakt med oss. Därmed godkänner du också att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person, via exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, IP-adress eller en eller flera andra faktorer som är specifika för den fysiska personen.

Personuppgiftsansvarig

SAC Nordic AB, organisationsnummer 556440-9638, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt denna integritetspolicy och att behandlingen sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Kategorier av personuppgifter vi behandlar

SAC behandlar de personuppgifter som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär, registrera dig för våra evenemang och seminarier, söka lediga tjänster, skicka in spontana ansökningar eller genom att skicka oss e-post.

Syfte med behandlingar av personuppgifter

Information du lämnar till oss hanterar vi i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, leverantör, konsult och sökande. Det kan handla om att beställa och betala eller leverera och fakturera varor och tjänster. Vi kan också använda uppgifterna för att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra oss liksom att bjuda in till evenemang, mässor och seminarier. Den e-postadress du anger kan även användas för att skicka information och uppdateringar om din order, företagsnyheter, uppdateringar, information om andra liknande produkter och tjänster etc.

Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från myndigheter eller andra lagar och/eller förordningar.

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål än de som överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge de är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för och för att fullgöra våra åtagande gentemot er.

Hur skyddas dina personuppgifter?

SAC värnar om din integritet och därför arbetar vi ständigt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och samtidigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagar och förordningar.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett registerutdrag. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Dock kan vi inte ta bort uppgifter som styrs av andra lagkrav eller förordningar.

Ändringar i denna integritetspolicy

SAC förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst. Den senaste versionen finns alltid publicerad på www.sacnordic.com

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig på e-post: info@sacnordic.com