Hörslinga

Hörslingor är hjälpmedel som överför ljud till hörapparater. De levererar ett klart och tydligt ljud till användaren utan störande bakgrundsljud och annat brus som försämrar taltydligheten. De gör lokaler tillgängliga för personer med hörselnedsättning.  

Vi är specialister på hörslingor och vägleder er så att ni får rätt lösning. Hörslingor är en enkel teknologi men man bör vara noggrann när lösningar utformas, specificeras och installeras. Utöver tekniska förutsättningar så tar vi även hänsyn till gällande lagar, regler och normer så att ni får en lösning som uppfyller alla krav. 

Läs mer om hörslingor

OPUS hörslinga

Opus LD3.2

Förstärkare för multiloop 1000-2000m2

Opus RC01-50

1mm2 kopparfolie 50m

Opus RC-100

1,8mm2 kopparfolie 100m

OPUS hörslinga

Opus LD2.2

Förstärkare för multiloop 525-1200m2

Opus RC01-150

1mm2 kopparfolie 150m

Opus RC02-50

2x1mm2 kopparfolie 50m

OPUS hörslinga

Opus LD2.0

Förstärkare för periferislinga <450m2

Opus RC02-100

2x1mm2 kopparfolie 100m

OPUS hörslinga

Opus LD3.0

Förstärkare för periferislinga <1000m2

Opus RC01-100

1mm2 kopparfolie 100m

Opus RC-50

1,8mm2 kopparfolie 50m

Opus ADH-RC

Varningstejp

Opus RC-150

1,8mm2 kopparfolie 150m