Fakta om hörslingor

Hörslingor, eller teleslingor, överför ljud från en ljudkälla till ett hörselhjälpmedel. Det är en praktisk och kostnadseffektiv lösning som gör lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. Därför används hörslingor i dag över hela världen i receptioner kyrkor, biografer, teatrar och andra offentliga platser. 

HÖRSLINGOR GÖR LOKALER TILLGÄNGLIGA OCH SÄKRA

Det är därför de används – tillgänglighet och säkerhet för personer med nedsatt hörselfunktion. 

En hörslinga kan förmedla ljudet till alla personer som bär hörapparat, i hela lokalen och samtidigt. De som bär hörapparat använder den inbyggda mottagaren i hörapparaten (T-spolen) för att ta emot ljudet trådlöst i den personligt utprovade hörapparaten. Utan några som helst extra tillbehör upplever bäraren ett kristallklart ljud utan bakgrundsstörningar – och detta utan att batterierna i hörapparaten tar slut fortare än vid övrig användning. 

Hörslingan kopplas till valfria ljudkällor – en musikanläggning, ett interkom, ett utrymningslarm eller annat ljud som ska förmedlas. På det sättet kan de användas både för allmänljud som musik och säkerhetsljud som nödrop från utrymningslarmet. Resultatet blir en tillgänglig och säker lokal även för personer med nedsatt hörselfunktion. 

LAGAR SPECIFICERAR VAR HÖRSLINGOR MÅSTE INSTALLERAS

Och utöver detta så är det många som väljer att sätta in hörslingor även där lagen inte kräver det. En anledning till det kan vara att bemöta samhällets önskemål.  

Boverkets Byggregler (BBR 10) specificerar att samlingslokaler ska utrustas med hörslinga. Exempel på samlingssalar är hörsalar, teatrar, kyrkor och större konferensrum som rymmer minst 50 personer. Utöver detta så ska även receptioner i lokaler dit allmänheten har tillträde utrustas med hörslingor. 

EN HÖRSLINGA ÄR EN FÖRSTÄRKARE OCH EN KABEL

Det är huvudkomponenterna. Kabeln kopplas till förstärkaren och dras sedan på ett lämpligt sätt så att den täcker den ytan där ljud från källan ska kunna överföras till bärarens hörapparat. Förstärkaren monteras utifrån förutsättningarna och kopplas även till ljudkällan. I en teater kan ljudkällan vara lokalens ordinarie ljudsystem. 

Förstärkaren tar emot signalen från ljudkällan och matar ut den som modulerad ström i kabeln. Strömmen i kabeln skapar ett magnetfält som motsvarar ljudet från ljudkällan. Magnetfältet uppfattas av hörapparatens T-spole som omvandlar magnetfältet till ström som förstärks i hörapparaten.  

Ljudöverföringen är trådlös och tack vare hörslingan så kan personer med hörapparat röra sig fritt inom området som slingan är utformad för att täcka. 

DOLD INSTALLATION

Kabeln monteras i lokalen runt väggarna, i taket eller i golvet. Förstärkaren kan monteras under ett bord i receptionen, i ett rackskåp eller på annat ställe. Alla komponenter går alltså att montera så att de inte syns. 

NÄR TRADITIONELL MAGNETSLINGA INTE KAN ANVÄNDAS

I vissa fall är det svårt att använda traditionell magnetslinga på grund av installationssvårigheter, sekretesskrav eller överhörning till intilliggande rum. För de fallen finns det andra lösningar såsom IR-system.  

VI KAN HJÄLPA TILL ATT UTFORMA LÖSNINGEN

Vi på SAC Nordic är specialister på hörslingor och hjälper till att utforma rätt lösning till rätt pris för varje projekt. I våra lösningar för hörslingor så erbjuder vi  

  • Projektering  
  • Produkter anpassade för systemlösning 
  • Installationsunderlag som är enkla att förstå 
  • Driftsättning enligt gällande IEC-norm 
  • Support efter avslutat projekt

Kontakta oss så får du hjälp på en gång! 

VI SOM ÄR SPECIALISTER PÅ HÖRSLINGOR

Andreas Salomonsson

Projektering / Offert

0372 - 35 962