Årsprov UTM

Årsserviceavtal för Talat Utrymningslarm

Enligt regler för utrymningslarm SBF502 kapitel 11 och 12 ska service och underhållsarbeten göras med månadskontroller och kvartalskontroller samt årsprov av exempelvis anläggarfirma. Med hänvisning till detta så vill vi erbjuda er förslag på serviceavtal.

Med detta typ av avtal erbjuder vi följande:

  • Avprovning av meddelande
  • Test av förstärkare
  • Test av BF-mikrofon
  • Test av strömförsörjning samt batterier
  • Genomgång av systemet samt avlyssning av högtalare i anläggningen
  • Utfärdande av serviceprotokoll, eventuella fel eller oklarheter i anläggning samt åtgärdsförslag lämnas till anläggningsägaren.

Läs mer här.