Fjärrsupport alternativ 2

Möjlighet till fjärruppkoppling från SAC Nordic.

Fördelen är snabb och tydlig information till SAC Nordic där vi upptäcker eventuella fel direkt när de sker.

HUR GÅR DU TILLVÄGA?
Då SAC har kontroll över anläggning så kommer du att få information utav SAC om det skulle vara någon avvikelse efter att felloggen är avläst.
Ett ärende ska då skapas genom att felanmälan via hemsidan support  eller telefon under kontorstid.

HUR GÅR SAC TILLVÄGA?
SAC:s supportavdelning läser av felloggen i realtid (under kontorstid). Vid eventuellt fel kontaktar SAC Er kontaktperson. SAC:s utrustning bevakar avvikelser och fel i realtid och behandlas under normal kontorstid. Analysen leder till en åtgärd eller rekommendation av åtgärd.  SAC sänder felrapport, rekommendation av åtgärd och eventuell offert via e-post. Regelbunden rapport.

Då SAC behöver har tillgång till ert system så sker det alltid genom säker inlogg. Inloggningen sker via VPN larmkommunikation (IP-sändare) och Gateway till kundens TUL-anläggning. Uppkoppling kan ske via LAN eller mobilnät eller båda för att få en så säker anslutning som möjligt. Det är alltid en fördel att kommunicera via det fasta nätet. Sker genom krypterad tunnel över internet till kundens talade utrymningslarmanläggning.

Modern larmkommunikation (IP-sändare)
Med SAC Nordics HW-VPN (IP-sändare) ökas säkerheten i larmöverföring från objekt till SAC Nordics larmmottagare. Kommunikationen går via vår IP-sändare, VPN-tunnel och det sitter hårdvarulås innan SAC Nordics larmmottagare.

Läs här för mer information hur SAC Fjärrsupport fungerar.

Se lista nedan vilka system som är kompatibla med SAC Servicetjänster.