Fakta om Talat utrymningslarm

VAD ÄR TALAT UTRYMNINGSLARM?

Talat utrymningslarm (TUL) eller Utrymningslarm med talat meddelande (UTM) är ett högtalarsystem med inspelad röst som ger tydliga instruktioner om hur och varför lokalen ska utrymmas. När en vanlig larmsignal kanske förvirrar kan ett talat röstmeddelande i stället bidra till en snabb och säker utrymning. Det finns undersökningar som visar att ringklockor är mer förvirrade än talat meddelande.

UPPBYGGNAD

TUL-systemet är uppbyggt av en centralenhet som är själva hjärnan. För att driva högtalarna behövs förstärkare med rätt kapacitet. Systemet måste även kunna köras vid strömavbrott och är utrustad med strömbackup med batteri. Centralutrustningen är kopplad till brandlarmet och när den får en indikation om brand och lokalen ska utrymmas skickas en signal till centralenheten och utrymningsmeddelandet startar. Högtalarnätet är uppbyggt i olika slingor och zoner. I ett rum kan det vara flera olika slingor. Det är viktigt att dela upp slingor för om en slinga går sönder ska man ändå kunna höra ljud från en annan slinga.

OLIKA FABRIKAT

Vi kan olika fabrikat för talat utrymningslarm.
Centralutrustning:
• ASL
• BOSCH
• FBT
• Ateis

MERVÄRDE

I ett högtalarsystem för talat utrymningslarm är det vanligt att man vill ha bakgrundsmusik eller kunna göra utrop. Användningsområdena är många och det går oftast att bygga ut systemet. Det bästa är att räkna med från början att man ska kunna spela musik i högtalarna.


• Bakgrundsmusik som kan spela CD, Radio och Mp3 eller streama musik från nätet.
• Zonmixer – där man vill ha olika ljudnivå eller olika musikkällor i olika zoner eller om man ska göra utrop i olika zoner eller våningsplan.
• Integrera inbrottslarm till högtalasystemet med larmsignal eller sända ut meddelande när larmet slås på.
• I en skolmiljö där man kan köra ut rastsignal med olika signaler för olika grupper i högtalarsystemet.
• Vid behov av inrymning så kan man meddela personer i och runt en byggnad om att de kan sätta sig i säkerhet inomhus, till exempel vid pågående dödligt våld (PDV).

NORMER & REGELVERK

Enligt Boverkets Byggregler så bör det finnas ett Talat utrymningslarm i samlingslokaler eftersom det normalt ger en snabb initiering av utrymningen från byggnaden. Samlingslokaler kan innefatta skolor, köpcentrum, hotell och andra offentliga lokaler.

Svenska Brandskyddsföreningen ger ut regler, underordnade till BBR, för hur anläggningar för talande utrymningslarm skall vara uppbyggda och vilka krav som kan ställas på funktioner och kvalitet. Det kan handla om taltydlighet, ljudtryck, materialval, att anläggningen inte får bli strömlös, hur utrustningen ska underhållas och mer.

Som anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande arbetar SAC Nordic enligt gällande normer och regler.

SBF 2018 Norm anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande, SBF 2017 Norm behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande samt SBF 502 Regler för utrymningslarm med talat meddelande.

För komponenter i SBF 502 avsnitt 6.1.5 gäller att överensstämmelse med kraven i SBF 502 uppvisas genom ett intyg. Intyget ska vara utfärdat av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för Produktcertifiering enligt SS-EN 45011 och använder sig av rutiner i enlighet med denna standard för att kontrollera att samtliga krav i SBF 502 (inklusive kontroll av giltigt produktcertifikat enligt ovan) är uppfyllda.

VAD GÖR SAC NORDIC?

Förutom att vi följer normer och regelverk så ser vi till att du som kund får det bästa lösningarna och vi lägger lite extra tid på att du ska bli nöjd. Varje kund är unik och för att på bästa sätt hjälpa dig att fatta rätt beslut har vi tagit fram det vi kallar ”SAC modellen”. Steg för steg går vi igenom dina behov och säkerställer den optimala lösningen för dig. Vi tar ett helhetsansvar och håller i trådarna från nulägesanalys till driftsättning och uppföljning. SAC vill hjälpa Er att ta rätt beslut. Välkommen att utforska säkerhetsvärlden tillsammans med oss!

Kontakta oss!

Johan Arvidsson

Säljare

0372-35963

Daniel Karlman

Key Account Manager

0372-35964