+46 (0)372 35000
Logga In
Engelska
Svenska

Nyheter

Säker utrymning – en fråga om helhet

2020-12-07

Bild evakuering

 

Säker utrymning – en fråga om helhet
Säker utrymning bygger på tydlig kommunikation, som låter människor få veta vart de ska ta vägen. Det bygger också på den nödbelysning samt de utrymningsskyltar och hänvisningsarmaturer som installerats i systemet för utrymning, samt att signalvägarna mellan dem är skyddade. Kort och gott: systemet ska fungera oavsett brand, bombhot, strömavbrott eller terrorhot. 
För att en utrymning ska kunna ses som trygg ska de visuella instruktionerna om vägar för utrymning förmedlas med hänvisningsarmaturer, vid strömavbrott med nödbelysning. Talat utrymningslarm är ett effektivt sätt att informera människor om en utrymning – det kan även nå dem med nedsatt hörsel via installerade hörslingor. Ibland kan det räcka med att investera i något av det här för att ett system ska bli komplett. Dock har vi märkt att det många gånger finns behov av leverantörer med helhetslösningar, och det är där SAC Nordic kommer in i bilden. 
 
SAC Nordic kan utrymning
Vanligt är att leverantörer av produkter för utrymning antingen jobbar med Talat utrymningslarm, nödbelysning och hänvisningsarmaturer eller med hörslingor och teleslingor. Det vill säga många arbetar inte med helheten. När vi tar fram passande produkter, eller hela lösningar, för utrymning till dig som beställare utgår vi från behov av utrymning i sin helhet för att säkerställa bästa lösningen för kunden. 
 
 
SAC-modellen: Från analys till driftsättning av anläggning och uppföljning
I ett typiskt fall genomför vi en analys av kundbehovet och fastighetens tekniska och funktionella förutsättningar i samråd med kunden, ofta baserad på (offert)förfrågan. Lösningen projekteras och offereras, varvid SAC säkerställer både funktioner och teknik. Vid affär planerar vi driftsättning av anläggningen med beaktande på kundens önskemål. Uppföljningen kan innefatta flera möjliga steg såsom besiktning, eventuella justeringar under garantitiden samt service- och supportåtagande.  
 
One stop shopping
Vi levererar till både de minsta och de största aktörerna, såsom flygplatser och köpcentrum, och kallar konceptet för ”One Stop Shopping” hos SAC Nordic – när du vill få hjälp samt köpa allt på ett ställe.
 
 
Letar du efter någon som kan utrymning? 
 
Talat utrymningslarm
Talat utrymningslarm är ett högtalarsystem som med inspelad, eller manuell, röst tydligt förklarar hur och varför utrymning måste ske. Undersökningar visar att den här typen av larm bidrar till en snabb och säker utrymning medan exempelvis ringklockor och andra signaler skapar förvirring. Anläggningen består av en centralenhet samt högtalare och är utrustat med strömbackup i formen av ett batteri. Systemet går också att använda till olika bakgrundsmusik i exempelvis butiker eller till att göra utrop. Vi jobbar med de största fabrikaten på marknaden: ASL, Ateis, BOSCH och FBT. För att säkra uppfyllnad av både regelverk och professionell hantering av denna typ av anläggningar har SAC blivit certifierad anläggarfirma för talat utrymningslarm.
 
Daniel
Kontakta gärna Daniel Karlman, 0372-35964 alternativt daniel.karlman@sacnordic.com
 
Nödbelysning och hänvisningsarmatur
Nödbelysning och hänvisningsarmaturer har utvecklats en hel del de senaste åren tack vare LED-tekniken. I motsats till tidigare ljuskällor resulterar användningen av LED-lampor när det gäller utrymning i ett mindre behov av batteribackup, service och underhåll. Nödbelysningen når full ljusstyrka direkt och är inte särskilt känslig för mekaniska påfrestningar. Dessutom gör tusentals fler driftstimmar att LED passar väldigt bra för nödbelysning och hänvisningsarmaturer i ett system för utrymning. Vi har ett brett utbud av dessa produkter. Piktogrammen går att få med ett läsavstånd på 20 meter (SAC-MINI-LED) upp till 40 meter (SAC-U40), och om det behövs kan vi också lösa 60 meter (DISPLAY-LED).
 
Malin
Kontakta gärna Malin Åhman Hasselbalch, 0372-35957 alternativt malin.ahman@sacnordic.com
 
Hörslingor och teleslingor
Hörslingor och teleslingor hjälper individer med nedsatt hörsel att höra meddelandet om utrymning och ta sig ut. Så snart talat utrymningslarm kopplas in i hörselslingor når informationen in i örat på dem som behöver, därmed är sammankopplingen en väldigt viktig del av ett säkert system för utrymning.
 
Johan
Kontakta gärna - Johan Björk, 0372-35 969 alternativt johan.bjork@sacnordic.com
 
Brandsäker eller brandklassad kabel
Brandsäker eller brandklassad kabel används för sammankoppling av utrymningssystem, hörselslinga, nödbelysning och hänvisningsarmaturer. Kablarna kan utöver det användas i tunnlar, rökluckor, kärnkraftverk och till infrastruktur, för att nämna några. Vi har valt att ta in BETAflam® från marknadsledande LEONI. Dessa kablar håller hög kvalité och är lätta att installera med korrekta normer och klassningar. Vi har plintar, kapslingar med mera för att kunna göra en komplett installation.
 
Sofie
Kontakta gärna Sofie Andersson, 0372-35967 alternativt sofie.andersson@sacnordic.com
 

 

 

 


Ökad sekretess på Ivetofta Sparbank med soundmasking-system från SAC Nordic

2020-10-13

 
Ivetofta Sparbank i Bromölla har installerat ett soundmasking-system från SAC Nordic AB.
Syftet med installationen är att minska risken för överhörning av samtal mellan personal och kund vid kassadisken, och vidare ut mot övriga kunder.
 
Det finns många situationer där känsliga uppgifter kan överhöras och nås av personer som dessa inte är ämnade för. Några exempel kan vara inom bank/finans (som i detta fall), eller inom sjukvård där patienter i ett väntrum kan höra känslig information som behandlas i reception och/eller i intilliggande mottagningsrum. Mänskligt tal kan färdas långa sträckor, i synnerhet om lokalen är väldigt tyst med ett lågt bakgrundsljud. Plana och hårda ytor (t.ex. väggar/golv) reflekterar och förstärker talet och dess förmåga att fortplanta sig. Olika typer av ljudabsorbenter minskar ofta problemet men är inte alltid tillräckligt. I dessa fall kan soundmasking vara ett alternativ/komplement för att ytterligare minska utbredningen av det mänskliga talet.
 
 
 
 
Projektet bakom Ivetofta Sparbanks soundmasking-system
 
Ivetofta Sparbank är måna om sina kunders integritet och arbetar aktivt för att utveckla såväl trivsel som säkerhet för sina kunder när de besöker banken. Ett problem som identifierades var dock att banklokalen i sig är väldigt tyst, vilket medförde att väntande kunder lätt kunde höra samtal framme vid kassadisken och/eller i de enskilda kontorsrummen. Detta då banken har fler ytor där kunden kan sitta och vänta på sin tur. SAC Nordic blev via Elon Ljud & Bild i Bromölla kontaktade för att föreslå en lösning som kunde minska problemet. Valet blev ett soundmasking-system som installerades över bankens kundytor. SAC Nordic projekterade och driftsatte systemet medan installation gjordes av Elon Ljud & Bild. 
 
Med soundmasking tar Ivetofta Sparbank ytterligare ett kliv framåt i sitt arbete att minska risken för att information via tal sprids till fel mottagare.
 
 
 

Hur fungerar ett soundmasking-system rent praktiskt?
 
Soundmasking innebär att man via diskreta (eller gömda) högtalare sänder ut ett speciellt bakgrundsljud i lokalen. Detta ljud är inget man reagerar på, utan blir ett naturligt ljud som kan liknas vid luftkonditionering eller ventilation. Bakgrundsljudet skapar en distraktion som gör att man inte ”dras in” i samtal som sker på håll, samt gör det svårare att uppfatta konsonanter i det mänskliga talet. Därmed fås en minskad taluppfattbarhet och ökad sekretessfunktion. 
 
Soundmasking används även mycket i aktivitetsbaserade och öppna kontorsytor, där mänskligt tal från många kollegor kan skapa koncentrationsproblem och minskat fokus. Genom att tillsätta soundmasking kan en lugnare arbetsmiljö uppnås, samtidigt som en ökad integritet skapas då egna samtal inte lika lätt kan överhöras av kollegor.
 
 
 
För mer information klicka på www.sacnordic.com/sound_masking/sound_masking_fakta eller kontakta Johan Björk, johan.bjork@sacnordic.com alternativt ring 0372-35 969.
 
Projektering gjordes av SAC Nordic AB, leverans och installation utfördes av Elon Ljud & Bild i Bromölla.
 

 


SAC Nordic huvudsponsor för sportarena

2020-09-25

 
SAC Nordic huvudsponsor för sportarena
 
SAC Arena, Ljungbys nya padelanläggning, har öppnat och SAC Nordic står som huvudsponsor. Därmed har vi också den fina äran att få namnge denna speciella sporthall, med en unik utformning och många tankar bakom varje lösning. SAC Arena ägs och drivs av bröderna Tommy och Niclas Aronsson, som med sitt gemensamma intresse för padeltennis bestämde sig för att bygga en arena olik de flesta andra: en arena som bjuder in sina besökare till en inspirerande, hemtrevlig och säker miljö, utan att tumma på något i hela byggnaden. 
 
Det var här SAC Nordic kom in i bilden. Bröderna Aronsson letade efter ett säkerhetsföretag som kunde stämma in i deras visioner och under inledande samtal blev det klart att vi hade samma tänk. De ville ha den säkraste anläggningen när det gäller brand och tekniska funktioner, och vi såg en möjlighet att erbjuda våra bästa produkter. 
- Vi är glada och stolta över vårt samarbete med SAC Nordic, säger bröderna Aronsson. De kom in med samma energi som vi: de vill verkligen ligga i framkant.
 
 
En modern padelarena med den senaste tekniken
 
I sin strävan efter något normbrytande har bröderna Aronsson skapat en padelhall med den enastående takhöjden på 14 meter. Därtill finns en mix av olika delar som passats ihop på ett spännande sätt - miljön är både modern och hemtrevlig, lugn och stimulerande. Här finns utrymme för padeltennis på konstgräs av samma typ som World Tour i Europa använder, en lounge med utsikt över banorna samt sköna sittplatser och gratis kaffe, en relaxavdelning med bastu (också den med banutsikt), flera omklädningsrum byggda för att ge en hemma hos-känsla och en eventvåning som går att boka - redan hett eftertraktad av traktens företag för konferenser kombinerade med padelmatcher, bastu och relax.
 
 
SAC Nordic gick dels in som huvudsponsor i projektet, men också som en samarbetspartner och ett ”bollplank”. Vi bidrog med vår erfarenhet och expertis i säkerhetsfrågor och kom med en handfull passande lösningar för arenan: hänvisningsarmaturer och nödbelysning, talat utrymningslarm, hörslinga (En trappa upp, eventvåningen) och ljudanläggning i alla ytor. 
 
- Högtalarsystemet har vi många planer för, säger bröderna Aronsson. Meddelanden gällande tävlingar i framtiden, hålltider för landslagsbokningar, högtalare utomhus som möter våra besökare med musik. Vi vill även utveckla användandet till att omfatta utbildningar och föreläsningar. Med stort hotell och bra restauranger i närheten finns stora möjligheter, även till samarbete. 
 
Efter slutfört projekt har SAC Arena blivit ett showroom för SAC Nordics allra vassaste produkter. Om intresse finns visar vi gärna våra installationer på plats enligt överenskommelse med SAC Arena.
 
 
Tekniska lösningar från SAC Nordic
 
För att skapa en smidig ljudanläggning till SAC Arena valde vi ljudprocessorn Yamaha MTX3. Denna används tillsammans med en Ipad, som trådlöst styr ljudet i hela systemet. Det betyder att kunden kan justera ljudet i varje område/zon (padelhallen, lobbyn, relaxavdelningen, konferensutrymmet, entrén) med en enkel knapptryckning. Till denna installerade vi aktiva FBT X-Lite 12A-högtalare för att spela upp matchljud i padelhallen samt infällda FBT-högtalare på övriga ytor - med hög ljudkvalité. 
 
Tillsammans med kunden skapade vi även en ljudzon utanför entrén för att välkomna besökarna in i anläggningen med trevlig musik. Till konferensytan valde vi hörslingan Ampetronic ILD1000, så att personer med hörselnedsättning har möjlighet att höra talare, musik, TV med mera. 
 
 
Säkerhetsmässigt installerade vi det talade utrymningslarmet FBT VAIE 7M06 för snabb och informativ utrymning. Larmet finns inom hela fastigheten vid incident eller att brand skulle bryta ut. Det används även till uppspelning av musik i butiken Intersport, belägen inom samma fastighet. Vi såg också till att SAC Arena fick den hänvisningsarmatur och nödbelysning som var nödvändig: SAC-MINI-LED (ett enkelsidigt piktogram som hänvisar nödutgång), SAC-U25 (enkel-/dubbelsidig hänvisningsarmatur med starka lysdioder, självtestande system och tillförlitlig teknik), SAC-TWINSPOT (dubbelhövdad, ställbar strålkastararmatur med ett ljusflöde på 1 100 lumen) samt SAC-STAR-LED (Pathway area: en nödbelysningsarmatur för både infälld och utanpåliggande montage med en smalstrålande lins som lämpar sig bäst om man vill ha ljuset koncentrerat tex i en korridor alt. Open area: en nödbelysningsarmatur för både infälld och utanpåliggande montage med en rundstrålande lins som används till öppna ytor för att sprida ljuset åt alla håll).
 

 

 

 

2020-04-07

Sound Masking filtrerar bort störande ljud och ger en behaglig arbetsmiljö.
Öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontorsytor blir allt vanligare. Nackdelen med dem är att störningsljud och mänskligt tal gör att många medarbetare får svårt att koncentrera sig. Vanligtvis används ljuddämpande paneler, men numera finns en nyskapande lösning som kan förbättra den akustiska miljön: Sound Masking från SAC Nordic. 
Soundmasking
#sacnordic #safesecuritysolutions
#soundmasking #ljudmiljö #akustiklösningar
 

 


SAC Nordic AB har glädjen att presentera en ny agentur. FBT Elettronica

2020-02-24

SAC Nordic AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med FBT Elettronica SpA.
 
SAC Nordic AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med FBT Elettronica SpA.
FBT Elettronica SpA är en av Europas större tillverkare av professionella audioprodukter. Produkter för talat utrymningslarm (UTM), PA högtalare för scen och installation mm.

”Vi är mycket nöjda med att få representera FBT och deras förstklassiga produktportfölj och ser fram emot ytterligare tillväxt tillsammans”, säger Andreas Elingdal, VD för SAC Nordic AB. 

FTB Elettronica SpA startade 1963 som ett familjeföretag. Bolaget har sitt huvudkontor, forskning och all tillverkning i norra Italien, söder om Venedig vid Adriatiska havet.
 
#sacnordic
#talatutrymningslarm
#utrymningslarmmedtalatmeddelande
#ProAudio
#FBT
#ljudanläggning
#FBTElettronica
 
 
--> Ladda ner PDF  

 


Artikel om Sound Masking

2019-12-20

ARTIKEL OM SOUND MASKING

Denna artikel om SAC Sound Masking har publicerats 18/12 2019 i SvD:s temanummer ”INNOVATION FRAMTIDENS ARBETSPLATS”.  I artikeln lyfts fram nya tekniken som används att skapa harmonisk ljudmiljö och sekretess i kontorsmiljöer.

SAC icon Sound Masking
>> Klicka här för att läsa artikeln (PDF)  

 


Ny medarbetare SAC Nordic AB

2019-12-03


 
Johan Björk har anställts som säljare och specialist med ansvar för Pro Audio sortimentet samt vårt nya marknadsområde Sound Masking. Johan har ca 30 års erfarenhet inom branschen och har jobbat med systemlösningar inom breda områden som till exempel livesound, installationsljud för kyrkor, hörsalar, club/DJ, idrottshallar/arenor, konferens, m.m.
 
Johan är en viktig resurs för våra kunder genom sitt djupa kunnande inom dessa viktiga områden. Han kan både designa och föreslå allt ifrån enklare ljudanläggningar för butiker/offentlig miljö till hörslingor samt mer avancerade systemlösningar inom pro audio segmentet. Johan är också huvudansvarig för vårt nya växande marknadsområde Sound Masking, ett effektivt sätt att erbjuda bättre akustisk miljö i till exempel aktivitetsbaserade och öppna kontorsytor eller inom sjukvård. Sound Masking kan även användas för att förbättra sekretess i lokaler där förtroliga samtal pågår. Exempel på sådana lokaler finns bland annat inom finans och bank samt inom konferensanläggningar.
Har du som kund specifika frågor om hörslingor, Sound Masking, pro audio-projekt eller andra ljudrelaterade behov, kontakta Johan på tel. 0372-35 969 eller johan.bjork@sacnordic.com
 
#soundmasking #proaudio #hörslinga #sacnordic #safesecuritysolutions

 


Ny produktkatalog

2019-11-26

KATALOG 2020
Nu har vi tryckt upp en ny upplaga av vår produktkatalog. Har du någon gång hållit i en SAC katalog vet du att den inte går av för hackor. Där kan du bla läsa om funktionsbevaking och soundmasking som är två nya affärsområden. Behöver du ett exemplar skicka då ett mail till info@sacnordic.com eller börja prenumerera på vårt nyhetsbrev -->> klicka här

 


Ny Försäljnings- och Marknadschef

2019-10-24

SAC Nordic AB har ny Försäljnings- och Marknadschef
 
Vi är stolta att kunna presentera Matti Myllymäki som ny Försäljnings- och Marknadschef för SAC Nordic AB.
 
Matti har en lång och gedigen bakgrund i ledande befattningar och han kommer att vara en viktig del i företagets fortsatta tillväxt. 
SAC Nordic jobbar ständigt med att förbättra befintliga produkter och tjänster och vi är alltid nyfikna på ny teknik och nya affärsområden. Mattis erfarenhet kommer att vara till stor nytta i detta arbete.

 


Nya referensobjekt

2019-08-13

RINGHALS Norr om Varberg
Vi har fått förtroendet att leverera talat utrymningslarm med utropsfunktion till Ringhals Kärnkraftverk. ASL Integra 30st, ASL Vipedia 13st.
 
• Fabrikat: ASL
 
 
 
NATIONALMUSEET Stockholm
Vi har fått förtroendet att leverera talat utrymningslarm med utropsfunktion till Nationalmuseet, Stockholm.
 
• Fabrikat: ASL
 
 
 
 
ARLANDA Stockholm
Vi har fått förtroendet att leverera talat utrymningslarm med utropsfunktion till Arlanda Flygplats.
 
• Fabrikat: BOSCH
 
 
 
 
TORP KÖPCENTRUM Uddevalla
Vi har fått förtroendet att leverera talat utrymningslarm till Torp Köpcentrum, Uddevalla.
 
• Fabrikat: ASL
 

 


General Venture investerar i SAC Nordic AB

2018-09-24

General Venture investerar i SAC Nordic AB
 
Pressmeddelande den 24 september 2018
 
General Venture Investment AB (”GVI”) investerar tillsammans med grundarna Andreas Elingdal och Bengt Ivar Johansson i säkerhetssystembolaget SAC Nordic AB (”SAC”). GVI blir därmed huvudägare i SAC och efter transaktionen uppgår ägarandelen till 60 procent av rösterna och kapitalet.
 
 
SAC är ett ledande företag inom olika säkerhetslösningar såsom talat utrymningslarm (TUL), ljudanläggningar, brandsäker kabel och nödbelysning, och man tillhandhåller kompletta lösningar som uppfyller gällande lagkrav. Bolaget är även godkänd anläggarfirma för talat utrymningslarm.
 
SAC grundades 1998 och har med småländskt tänk och entreprenörsanda utvecklats till ett snabbt växande bolag, där man gått från att vara en lokal leverantör av ljudprodukter till att bli en nationell spelare med bredare produktportfölj. Huvudkontoret finns i Lagan och ihop med ett regionkontor i Stockholm har man totalt 27 medarbetare. SAC avslutade senaste räkenskapsåret med en omsättning på 63 MSEK med god lönsamhet, och man har under en längre period uppvisat bra finansiell ställning och tillväxt.
 
 
”Att SAC Nordic erfarit en sådan tillväxt kan förklaras både med initiativkraft, förmåga att se möjligheter och med rätt tajming. Men också med engagemang. Vi vill verkligen vara med och göra skillnad och det känns ansvarsfullt att få måna om människors säkerhet. Att vi lyckats bra med detta har bevisats genom flera stora projekt såsom bl.a. Bromma flygplats, Ringhals Kärnkraftverk, Holmestrand Järnvägsstation i Norge och flertalet IKEA-varuhus som vi har varit leverantör till den senaste tiden. Vi vill nu ta nästa steg i vår utveckling och växa vår marknadsandel i Sverige så väl som i övriga Norden. Det är därför affärsmässigt rätt att GVI nu kommer in som huvudägare då de tillför lång industriell kunskap av att utveckla verksamheter i expansionsskedet”, säger Andreas Elingdal, VD och grundare SAC.
 
 
GVI ser SAC som ett naturligt komplement till deras säkerhetsgrupp där bolaget Effekta sedan tidigare ingår. SAC erbjuder en breddning i gruppens produkterbjudande med bl.a. talat utrymningslarm (TUL) och brandsäker kabel, och kompletterar Effekta inom nödbelysning. SAC har utöver befintligt produktutbud också utvecklat en ny abonnemangstjänst för övervakning av TUL som är i linje med strategin inom säkerhetsgruppen.
 
 
”SAC har en ledande position som högkvalitativ helhetsleverantör av TUL och ett bolag med god innovationsförmåga samt bevisad tillväxtförmåga. SAC blir ett naturligt komplement i vår företagsgrupp som erbjuder säkerhetsprodukter till fastigheter och infrastruktur. Målsättningen är att utveckla gruppens internationella konkurrenskraft genom geografisk expansion samt utveckla systemleverantöraffären och eftermarknadsservice. Att utveckla bolaget vidare tillsammans med grundare och ledning är en långsiktig styrka som vi har god erfarenhet av”, säger Magnus Wall, Investment Manager för GVI.
 
Jan Nilsson, Magnus Wall, Andreas Elingdal, Bengt Ivar Johansson, Oskar Säfström
 
För ytterligare information kontakta Andreas Elingdal, VD SAC Nordic AB, på telefon 0372-35000.
 

 


Certifierad anläggarfirma för utrymningslarm

2018-03-08

SAC Nordic AB certifierad anläggarfirma för utrymningslarm
 
Den 5:e mars blev SAC Nordic AB det andra företaget i Sverige att bli certifierad anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande. Detta då man uppfyller kraven enligt SBF 2018. Certifikatet är utfärdat av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC.
En byggnad utrustad med en anläggning för utrymningslarm med talat meddelande har, jämfört med enbart en akustisk signal, bättre förutsättningar att snabbt påbörja utrymning i händelse av brand. Detta då ett talat meddelande ger klar och tydlig information som gör utrymningstiden kortare. Ihop med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att rädda liv, liksom att reducera brandskadekostnader.
 
– När det började pratas om den nya normen var det självklart för oss att vi skulle certifiera oss och att vi skulle försöka vara bland de första att göra det, säger VD Andreas Elingdal, tillika företagets behörige ingenjör enligt 
SBF 502.
 
– Som branschledare i Sverige på talat utrymningslarm är det viktigt för SAC Nordic att ligga i framkant på alla plan. Att kvalitetssäkra våra processer och kompetenser i enlighet med denna norm är därför ett naturligt steg i företagets utveckling. Detta gynnar våra kunder, och därmed oss själva, och vi är oerhört glada och stolta att numera kunna benämna oss som certifierad anläggarfirma, 
avslutar Andreas.

 

 


Behörig Ingenjör

2017-12-06

Nu kan Andreas Frick titulera sig som behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande. Andreas har under ett antal veckor utbildat sig och har nu fått sitt certifikat. Vårat nästa steg är att bli certifierad anläggarfirma

 


SAC Nordic blir distributör åt Bosch

2017-07-01

SAC Nordic kan nu stolt meddela att vi har fått distributionsrätt för Bosch i Sverige. I och med detta breddar SAC Nordic sin produktportfölj och kan härmed erbjuda fler och bättre lösningar till våra befintliga, men också nya, kunder på talande utrymningslarm (TUL), PA och konferenssystem.
 
Bosch är erkänt duktiga på tekniska lösningar inom ovanstående områden och ihop med SAC Nordics många, och erfarna, tekniker är vi övertygade om att detta samarbete kommer att gynna våra kunder både i form av hög prestanda och lägre kostnader.

 

 


Ateis IDA8 till Eurostop i Halmstad.

2017-05-04

Vi har fått förtroendet att leverera talat utrymningslarm för om och tillbyggnad av Eurostop i Halmstad.

Fabrikat: Ateis IDA8
Eurostop

 


Bosch till A6 Center Jönköping

2017-05-02

Vi har fått förtroendet att leverera talat utrymningslarm för om och tillbyggnad av A6 Center Jönköping.

Fabrikat: BOSCH Praesideo
A6

 


ASL till Mölndal centrum

2017-04-27

Vi har fått förtroendet att leverera talat utrymningslarm till Mölndal centrum. 
 

Fabrikat: ASL INTEGRA


Foto: Markus Hellke

 


Marknadens mest priseffektiva utrymningslarm

2017-04-25

SAC Nordic är stolta att presentera en ny familjemedlem i Talat utrymningslarms familjen.
MX 3250 är ett kompakt utrymningslarm för de mindre projekten. Certifierat enligt EN54-16 och EN54-4. Marknadens absolut mest priseffektiva utrymningslarm.
För mer information, kontakta någon av våra säljare. 0372-35000

 

 


Bosch till ICA lager

2017-04-18

Vi har fått förtroendet att leverera utbyte av talat utrymningslarm till ICA lager Hacksta.
Fabrikat: BOSCH Praesideo

ICA Hacksta

ICA:s lager Hacksta, Västerås


SAC Nordic rekryterar och skapar nytt affärsområde

2017-02-01

Den 1 februari tillträder Anders Forsström som ny Affärsområdeschef på SAC Nordic. 
Det är första steget i en marknadssatsning som kommer att öppna vägen till en befintlig marknad samt ett nytt affärsområde!
 
– Branschen utvecklas snabbt idag och kundkraven ökar. Vi kommer att skapa ett nytt affärsområde med integrerade system som ger synergieffekter och gör kunden till vinnare vad gäller både ekonomi och användarvänlighet. Vi vill även förstärka vår position på marknaden inom våra tidigare produktområden. Ett viktigt steg på vägen är rekryteringen av Anders Forsström, säger vd Andreas Frick.
I rollen som Affärsområdeschef kommer Anders Forsström att ha strategiskt ansvar för försäljningen på bolaget. 
– Han har lång och gedigen erfarenhet av branschen och med honom som resurs ser vi möjligheter att bygga något helt nytt tillsammans på marknaden, säger Andreas Frick.
Anders Forsström själv ser fram emot nya utmaningar som Affärsområdeschef för SAC Nordic.
– Jag är entreprenör i grunden och gillar att bygga business. SAC Nordic är ett växande företag och jag ser stora möjligheter till ytterligare tillväxt inom både befintliga och nya affärsområden, säger Anders Forsström.
 
-För att kunna förverkliga framtidsplanerna har SAC Nordic dessutom fått förmånen att rekrytera ny platschef, Anders Ingemarsson, som tar hand om och utvecklar den dagliga driften, säger Andreas Frick.
 

Anders Forsström

 

 


Nya normer för talat utrymningslarm SBF502:1

2017-01-31

Nu kommer det nya normer för talat utrymningslarm SBF502:1. Gäller från och med 1 Juli 2017.
Hur påverkar detta er som kund och vad är att tänka på för er som konsult?
Vid frågor gällande detta, kontakta oss för mer information.
 
Roger
Roger Wittur
070-3935953
roger.wittur@sacnordic.com

SAC NORDIC On Tour

2016-12-12

Nu kan man boka vår demobuss via hemsidan. Bussen är ett rullande showroom där vi visar våra produkter. Boka ett möte så kommer vi och visar och kör en demo av våra produkter. Det går även bra att ringa 0372-35000 eller skicka ett mail till ontour@sacnordic.com

bussen

http://www.sacnordic.com/on_tour


ASL INTEGRA

2016-11-01

ASL INTEGRA
 
SAC tar talat utrymningslarm till nya nivåer. Komplett vägghängt talat utrymningslarm där utrustningen får plats i ett väggskåp vilket även gör det väldigt platsbesparande. Installationen är enkel och kostnadseffektiv. 
 
• Komplett vägghängt talat utrymningslarm
• Digitala förstärkare
• 2000W maxeffekt
• Batteribackup
• Möjlighet med fiberanslutning till multipla väggskåp
 
 
 
 
Mer tekniska detaljer: ASL INTEGRA art.nr: 493001

 

 


SKYDD 2016

2016-10-31

Vi vill tacka alla som var och besökte vår monter under SKYDD 2016. Vi visade upp vårat rullande showroom. Om du missade bussen så kan man boka ett besök via tel 0372-35000 eller skicka ett mail till ontour@sacnordic.com


Årets företagare i Ljungby

2016-10-07


Godkänt blixtljus enligt EN54-23

2015-10-22

Godkänt blixtljus enligt EN54-23
 
 SAC Nordic har tagit fram ett optiskt larmdon ett så kallat blixtljus som uppfyller EN54-23 (regelverk för visuella larmdon).
I lokaler med utrymningslarm ska det även finnas optiska larmdon. De ska blixtra i antingen rött eller vitt ljus för att påkalla uppmärksamhet så att personer med nedsatt hörsel blir varse. Blixtljuset har genomgått ett flertal tester och har godkänts enligt europeiska normen EN54 som specificerar krav på brandlarm.
Blixtljuset som går under namnet SAC-STROBE-LIGHT finns i två olika färger med rött- (53 715 24) eller vitt- (53 715 23) hus. Blixtljuset kan antingen monteras i tak eller på vägg. Det sitter 40 ljusstarka lysdioder som ger ett blixtljus på hela 7 Joule som är kraftfullt och väcker uppmärksamhet. Man kan via en omkopplare välja enbart vitt blixtljus, enbart rött ljus eller alternerande rött/vitt vilket gör den flexibel. 
 
 
SAC-STROBE-LIGHT godkänt blixtljus enligt EN54-23
EN54-23 godkänt blixtljus från SAC Nordic

Takeoff för SAC Nordic AB i unik mångmiljonaffär

2015-01-30

SAC Nordic AB har tagit hem Sveriges största upphandling på talat utrymningslarm någonsin. Under de närmaste fem åren kommer de att se över och byta ut det talade utrymningslarmet på Swedavias samtliga flygplatser i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Vi är otroligt glada över att få det här förtroendet i samarbete med Bravida Fire & Security, säger Andreas Frick, vd SAC Nordic AB.
- Vi är redan igång på Landvetter Airport och hoppas kunna påbörja installationen på Arlanda Airport under hösten. Genom den här affären bibehåller vi vår plats som marknadsledande i Sverige inom talat utrymningslarm, säger Andreas Frick.
 

SAC Nordic levererar PA anläggning till 2 arenor i Malmö

2015-01-09

Baltiska Hallen och Malmö Isstadion har nu en fantastisk PA-ljudanläggning. SAC Nordic har i samarbete med D.A.S. projekterat och gjort ljudanalys. SAC Nordic levererade och installerade anläggningen hösten 2014.


Malmö Isstadion  Baltiskahallen
Malmö Isstadion & Baltiska hallen

http://www.dasaudio.com/en/n/stadiums-in-sweden/


Ny katalog

2014-03-20

Nya katalogen har kommit!
Den växer och det har tillkommit nya artiklar. Om du inte har en katalog och vill ha en är det bara att höra av sig till SAC Nordic så skickar vi en till dig. Ring växeln 0372 - 35000 eller skicka dina kontaktuppgifter i ett mail info@sacnordic.com

 

Katalog


Ny hemsida

2012-12-20

God jul! här kommer SAC nya hemsida.


Befintliga Nyheter

Säker utrymning – en fråga om helhet
2020-12-07
Läs mer

Ökad sekretess på Ivetofta Sparbank med soundmasking-system från SAC Nordic
2020-10-13
Läs mer

SAC Nordic huvudsponsor för sportarena
2020-09-25
Läs mer


2020-04-07
Läs mer

SAC Nordic AB har glädjen att presentera en ny agentur. FBT Elettronica
2020-02-24
Läs mer

Artikel om Sound Masking
2019-12-20
Läs mer

Ny medarbetare SAC Nordic AB
2019-12-03
Läs mer

Ny produktkatalog
2019-11-26
Läs mer

Ny Försäljnings- och Marknadschef
2019-10-24
Läs mer

Nya referensobjekt
2019-08-13
Läs mer

General Venture investerar i SAC Nordic AB
2018-09-24
Läs mer

Certifierad anläggarfirma för utrymningslarm
2018-03-08
Läs mer

Behörig Ingenjör
2017-12-06
Läs mer

SAC Nordic blir distributör åt Bosch
2017-07-01
Läs mer

Ateis IDA8 till Eurostop i Halmstad.
2017-05-04
Läs mer

Bosch till A6 Center Jönköping
2017-05-02
Läs mer

ASL till Mölndal centrum
2017-04-27
Läs mer

Marknadens mest priseffektiva utrymningslarm
2017-04-25
Läs mer

Bosch till ICA lager
2017-04-18
Läs mer

SAC Nordic rekryterar och skapar nytt affärsområde
2017-02-01
Läs mer

Nya normer för talat utrymningslarm SBF502:1
2017-01-31
Läs mer

SAC NORDIC On Tour
2016-12-12
Läs mer

ASL INTEGRA
2016-11-01
Läs mer

SKYDD 2016
2016-10-31
Läs mer

Årets företagare i Ljungby
2016-10-07
Läs mer

Godkänt blixtljus enligt EN54-23
2015-10-22
Läs mer

Takeoff för SAC Nordic AB i unik mångmiljonaffär
2015-01-30
Läs mer

SAC Nordic levererar PA anläggning till 2 arenor i Malmö
2015-01-09
Läs mer

Ny katalog
2014-03-20
Läs mer

Ny hemsida
2012-12-20
Läs mer

 
SAC Nordic AB
Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan
0372- 35 000
Stockholms kontoret:
Saldovägen 16
175 62 Järfälla
Linkedin Facebook Youtube