• Ljudsystem

 • Hörslinga

Ampetronic FSM

Fältstyrkemätare Hörslingor

Artnr. 862436

FSM fältstyrkemätare är ett kostnadseffektivt och enkelt mätinstrument för att driftsätta hörslingor i enlighet med standard IEC 60118-4. Mätinstrumentet har tre kalibrerade lägen för mätningar av hörslingor, magnetiskt bakgrundsbrus, fältstyrka och frekvensrespons; Det man behöver mäta för att säkerställa att hörslingan presterar och ger en verklig förbättring till användare.

FSM fungerar även som slinglyssnare, och har ett 3,5 mm hörlursuttag för vanliga hörlurar för medlyssning. Med instrumentet följer en mjuk förvaringsväska, en cd-skiva med testsignaler (1 kHz sinuston, rosa brus och ett kombinerat spår), samt instruktioner och guide för inmätning och driftsättning enligt IEC 60118-4.

FSM kan användas till alla hörslingor oavsett typ och fabrikat.
Ingen installation av hörslingor är komplett utan att den är inmätt och dokumentation har uppförts.

Huvudfunktioner

 • Möjliggör bedömning om systemet följer standard IEC 60118-4
 • Tre lägen för mätning
  • Magnetiskt bakgrundsbrus (A-vägt)
  • Bredbandläge (50 Hz – 8 kHz)
  • Frekvensrespons (100 Hz, 1 kHz och 5 kHz)
 • Upplösning max. 1 dB
 • Verklig RMS mätning kalibrerad till 400 mA/m = 0 dB
 • Färgkodade LED-ljus för snabb och enkel avläsning
 • Hörlursuttag och volymkontroll
 • Ergonomiskt utformad, robust design och låg vikt
 • Testsignaler och instruktioner medföljer
 • Mjuk förvaringsväska medföljer
 • 5 års garanti

Användningsområden innefattar

 • Mätning av fältstyrka
 • Mätning av magnetiskt bakgrundsbrus
 • Mätning av frekvensförlust orsakat av metall
 • Certifiering och driftsättning i enlighet med IEC 60118-4
 • Platsbesök
 • Övervakning och underhåll av system

Tillbehör

 • Anslutningskablar för anslutning till olika förstärkare, artikel SCC

För mer information om FSM och dess specifikation se produktblad.