• Talat utrymningslarm

    Talat utrymningslarm

ASL VIPEDIA-NET-4GB

Artnr. 492655

  • EN54-16 Uppfyller kraven för säkert nätverk
  • VIPA Software and Digital Voice Announcer
  • Text-to-Speech
  • Koppar, Multi och single-mode Fiber Support
  • 100 Nätverksljudkanaler
  • Sända och ta emot 16 parallella sändningar