• Högtalare

    Högtalare

LM1-TB, Tile Bridge

Artnr. 731673

LM1-TB Tile bridge

Detta tillbehör består av en C-ring och två paralella skenor, som används för att sprida ut trycket från takhögtalarens klämmor.
C-ringen kan styras genom utskärningsöppningen i taket och placeras på hålets baksida innan högtalaren sätts i. Skenorna är lämpliga för avstånd på 600 mm avstånd till takskenor. Detta tillbehör består av en uppsättning av två delar.

OBS! Behövs en per högtalare