Kategori: Sound masking

Ökad sekretess på Ivetofta Sparbank med soundmasking-system från SAC Nordic

november 18, 2020, kl. 14:36 CEST

Ivetofta Sparbank i Bromölla har installerat ett soundmasking-system från SAC Nordic AB.
Syftet med installationen är att minska risken för överhörning av samtal mellan personal och kund vid kassadisken, och vidare ut mot övriga kunder.

 

Det finns många situationer där känsliga uppgifter kan överhöras och nås av personer som dessa inte är ämnade för. Några exempel kan vara inom bank/finans (som i detta fall), eller inom sjukvård där patienter i ett väntrum kan höra känslig information som behandlas i reception och/eller i intilliggande mottagningsrum. Mänskligt tal kan färdas långa sträckor, i synnerhet om lokalen är väldigt tyst med ett lågt bakgrundsljud. Plana och hårda ytor (t.ex. väggar/golv) reflekterar och förstärker talet och dess förmåga att fortplanta sig. Olika typer av ljudabsorbenter minskar ofta problemet men är inte alltid tillräckligt. I dessa fall kan soundmasking vara ett alternativ/komplement för att ytterligare minska utbredningen av det mänskliga talet.

Projektet bakom Ivetofta Sparbanks soundmasking-system

Ivetofta Sparbank är måna om sina kunders integritet och arbetar aktivt för att utveckla såväl trivsel som säkerhet för sina kunder när de besöker banken. Ett problem som identifierades var dock att banklokalen i sig är väldigt tyst, vilket medförde att väntande kunder lätt kunde höra samtal framme vid kassadisken och/eller i de enskilda kontorsrummen. Detta då banken har fler ytor där kunden kan sitta och vänta på sin tur. SAC Nordic blev via Elon Ljud & Bild i Bromölla kontaktade för att föreslå en lösning som kunde minska problemet. Valet blev ett soundmasking-system som installerades över bankens kundytor. SAC Nordic projekterade och driftsatte systemet medan installation gjordes av Elon Ljud & Bild.

Med soundmasking tar Ivetofta Sparbank ytterligare ett kliv framåt i sitt arbete att minska risken för att information via tal sprids till fel mottagare.

Hur fungerar ett soundmasking-system rent praktiskt?

Soundmasking innebär att man via diskreta (eller gömda) högtalare sänder ut ett speciellt bakgrundsljud i lokalen. Detta ljud är inget man reagerar på, utan blir ett naturligt ljud som kan liknas vid luftkonditionering eller ventilation. Bakgrundsljudet skapar en distraktion som gör att man inte ”dras in” i samtal som sker på håll, samt gör det svårare att uppfatta konsonanter i det mänskliga talet. Därmed fås en minskad taluppfattbarhet och ökad sekretessfunktion.

Soundmasking används även mycket i aktivitetsbaserade och öppna kontorsytor, där mänskligt tal från många kollegor kan skapa koncentrationsproblem och minskat fokus. Genom att tillsätta soundmasking kan en lugnare arbetsmiljö uppnås, samtidigt som en ökad integritet skapas då egna samtal inte lika lätt kan överhöras av kollegor.

För mer information om soundmasking klicka För mer information om soundmasking klicka här eller kontakta Johan Björk, johan.bjork@sacnordic.com alternativt ring 0372-35 969.

Projektering gjordes av SAC Nordic AB, leverans och installation utfördes av Elon Ljud & Bild i Bromölla.

Sound Masking filtrerar bort störande ljud och ger en behaglig miljö

juli 10, 2020, kl. 17:14 CEST

ARTIKEL OM SOUND MASKING
Denna artikel om SAC Sound Masking har publicerats 18/12 2019 i SvD:s temanummer ”INNOVATION FRAMTIDENS ARBETSPLATS”. I artikeln lyfts fram nya tekniken som används att skapa harmonisk ljudmiljö och sekretess i kontorsmiljöer.

GÅ TILL ARTIKELN (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vill du veta mer? Hör av dig direkt till Johan så berätta han mer.
Johan Björk, 0372-35 969 alternativt johan.bjork@sacnordic.com