Säker utrymning – en fråga om helhet

december 14, 2020, kl. 10:49 CEST

Säker utrymning bygger på tydlig kommunikation, som låter människor få veta vart de ska ta vägen. Det bygger också på den nödbelysning samt de utrymningsskyltar och hänvisningsarmaturer som installerats i systemet för utrymning, samt att signalvägarna mellan dem är skyddade. Kort och gott: systemet ska fungera oavsett brand, bombhot, strömavbrott eller terrorhot.
För att en utrymning ska kunna ses som trygg ska de visuella instruktionerna om vägar för utrymning förmedlas med hänvisningsarmaturer, vid strömavbrott med nödbelysning. Talat utrymningslarm är ett effektivt sätt att informera människor om en utrymning – det kan även nå dem med nedsatt hörsel via installerade hörslingor. Ibland kan det räcka med att investera i något av det här för att ett system ska bli komplett. Dock har vi märkt att det många gånger finns behov av leverantörer med helhetslösningar, och det är där SAC Nordic kommer in i bilden.

SAC Nordic kan utrymning
Vanligt är att leverantörer av produkter för utrymning antingen jobbar med Talat utrymningslarm, nödbelysning och hänvisningsarmaturer eller med hörslingor och teleslingor. Det vill säga många arbetar inte med helheten. När vi tar fram passande produkter, eller hela lösningar, för utrymning till dig som beställare utgår vi från behov av utrymning i sin helhet för att säkerställa bästa lösningen för kunden.

SAC-modellen: Från analys till driftsättning av anläggning och uppföljning
I ett typiskt fall genomför vi en analys av kundbehovet och fastighetens tekniska och funktionella förutsättningar i samråd med kunden, ofta baserad på (offert)förfrågan. Lösningen projekteras och offereras, varvid SAC säkerställer både funktioner och teknik. Vid affär planerar vi driftsättning av anläggningen med beaktande på kundens önskemål. Uppföljningen kan innefatta flera möjliga steg såsom besiktning, eventuella justeringar under garantitiden samt service- och supportåtagande.

One stop shopping
Vi levererar till både de minsta och de största aktörerna, såsom flygplatser och köpcentrum, och kallar konceptet för ”One Stop Shopping” hos SAC Nordic – när du vill få hjälp samt köpa allt på ett ställe.

Talat utrymningslarm
Talat utrymningslarm är ett högtalarsystem som med inspelad, eller manuell, röst tydligt förklarar hur och varför utrymning måste ske. Undersökningar visar att den här typen av larm bidrar till en snabb och säker utrymning medan exempelvis ringklockor och andra signaler skapar förvirring.  Anläggningen består av en centralenhet samt högtalare och är utrustat med strömbackup i formen av ett batteri. Systemet går också att använda till olika bakgrundsmusik i exempelvis butiker eller till att göra utrop. Vi jobbar med de största fabrikaten på marknaden: ASL, Ateis, BOSCH och FBT. För att säkra uppfyllnad av både regelverk och professionell hantering av denna typ av anläggningar har SAC blivit certifierad anläggarfirma för talat utrymningslarm.

Kontakta gärna Daniel Karlman, 0372-35964 alternativt daniel.karlman@sacnordic.com

 

Nödbelysning och hänvisningsarmatur
Nödbelysning och hänvisningsarmaturer har utvecklats en hel del de senaste åren tack vare LED-tekniken. I motsats till tidigare ljuskällor resulterar användningen av LED-lampor när det gäller utrymning i ett mindre behov av batteribackup, service och underhåll. Nödbelysningen når full ljusstyrka direkt och är inte särskilt känslig för mekaniska påfrestningar. Dessutom gör tusentals fler driftstimmar att LED passar väldigt bra för nödbelysning och hänvisningsarmaturer i ett system för utrymning. Vi har ett brett utbud av dessa produkter. Piktogrammen går att få med ett läsavstånd på 20 meter (SAC-MINI-LED) upp till 40 meter (SAC-U40), och om det behövs kan vi också lösa 60 meter (DISPLAY-LED).

Kontakta gärna Malin Åhman Hasselbalch, 0372-35957 alternativt malin.ahman@sacnordic.com

 

Hörslingor och teleslingor
Hörslingor och teleslingor hjälper individer med nedsatt hörsel att höra meddelandet om utrymning och ta sig ut. Så snart talat utrymningslarm kopplas in i hörselslingor når informationen in i örat på dem som behöver, därmed är sammankopplingen en väldigt viktig del av ett säkert system för utrymning.

Kontakta gärna – Johan Björk, 0372-35 969 alternativt johan.bjork@sacnordic.com

 

Brandsäker eller brandklassad kabel
Brandsäker eller brandklassad kabel  används för sammankoppling av utrymningssystem, hörselslinga, nödbelysning och hänvisningsarmaturer. Kablarna kan utöver det användas i tunnlar, rökluckor, kärnkraftverk och till infrastruktur, för att nämna några. Vi har valt att ta in BETAflam® från marknadsledande LEONI. Dessa kablar håller hög kvalité och är lätta att installera med korrekta normer och klassningar. Vi har plintar, kapslingar med mera för att kunna göra en komplett installation.

Kontakta gärna Sofie Andersson, 0372-35967 alternativt sofie.andersson@sacnordic.com