Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024!

februari 16, 2024, kl. 13:48 CEST

Förbud mot Ni-Cd batterier

Följande meddelande kommer från Naturvårdsverket:

Bärbara kadmiumbatterier är snart helt förbjudna

Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024. Nuvarande undantag kommer då att sluta gälla.

Från och med den 18 februari 2024 tillämpas en ny batteriförordning i alla EU-länder, inklusive artikel 6 om begränsning av vissa ämnen i batterier. Därmed försvinner dagens undantag från förbudet att sätta bärbara kadmiumbatterier på EU:s marknad.

Undantag som försvinner den 18 februari 2024
Undantag för bärbara kadmiumbatterier som sitter i:

• nödbelysningssystem och andra nöd- och alarmsystem
• medicinsk utrustning
• sladdlösa bärbara apparater

Sammanfattningsvis, bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium får inte sättas på EU:s marknad efter den 18 februari 2024.

Kvarvarande undantag
De enda kvarvarande undantagen är de som finns generellt i batteriförordningen (artikel 1.5), vilket är batterier som ingår i utrustning som används för militära ändamål och batterier i utrustning avsedd att sändas ut i rymden.

Lagkrav som reglerar kadmiumbatterier
Förbuden och undantagen för batterier är idag reglerade i förordning 1998:944 och kommer från batteridirektivet. Dessa regler ersätts av artikel 6 och bilaga 1 i batteriförordningen (2023/1542). Regeringen har därför beslutat att bestämmelserna om batterier i 1998:944 ska upphöra att gälla från den 18 februari 2024 (se länken nedan).

Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se)

Rättsakterna som nämnts i detta meddelande finns att läsa nedan:

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Regulation – 2023/1542 – EN – EUR-Lex (europa.eu)