Bosch Praesensa hos SAC Nordic

mars 28, 2023, kl. 10:29 CEST

Vi på SAC Nordic är leverantörer av Bosch Praesensa, ett state-of-the-art system för talat utrymningslarm. Våra anställda är utbildade och certifierade i användningen av systemet och står redo att hjälpa kunder att förbättra sin byggnadssäkerhet.

Bosch Praesensa är EN-54 certifierat, vilket innebär att det uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna för utrymningslarm. Detta gör det till en pålitlig och effektiv lösning för att kommunicera tydligt med människor i en byggnad i händelse av en nödsituation.

Alla komponenter är IP-anslutna

Tack vare IP-anslutning är Praesensa-systemen lättanpassade och skalbara. Vid ändringar av byggnaden, till exempel vid tillägg eller definiering av nya områden, kan PRAESENSA omedelbart anpassa sig till dessa förändringar. Och med reservkraft som finns lokalt på förstärkarna är systemet lika lämpligt för både centraliserad och decentraliserad installation. Alla PRAESENSA-enheter inkluderar en inbyggd och förkonfigurerad multi-port Gigabit Ethernet-switch. Detta bidrar till att skapa ett EN54-16-certifierat system och minskar kostnaderna för nätverksutrustning från tredje part.

Allt i en PRAESENSA-installation är anslutet till en avancerad medianätverksarkitektur som kallas OMNEO. Detta möjliggör full interoperabilitet mellan enheter för digital ljudkommunikation och ”always-on” (alltid-på) systemkontroll. OMNEO bygger på flera teknologier och öppna standarder och stöder AES67, Audinates Dante och AES70, med ytterligare nätverkssäkerhet från AES128 för ljudkryptering och TLS för realtidsautentisering. Genom att använda denna professionella medianätverksarkitektur ger PRAESENSA dig enklare installation, bättre ljudkvalitet och större skalbarhet än något annat Public Address- och Voice Alarm-system som finns tillgängligt idag.

Effektiv användning av förstärkare som sänker driftskostnaderna

PRAESENSA använder en högt innovativ flerkanalig förstärkararkitektur utvecklad av Bosch, vilket gör att systemet kan anpassa sig individuellt till anslutna högtalarbelastningar. Detta görs genom att intelligent fördela tillgänglig utgångseffekt över alla kanaler, upp till totalt 600W. Det innebär att tillgänglig förstärkarstyrka utnyttjas mer effektivt med mindre överskottseffekt, och mindre strömförsörjning och färre förstärkare behövs för att täcka högtalarnas effektbehov. Energiförbrukningen minskas särskilt i tomgångstillståndet (där de flesta system tillbringar mycket tid), vilket ytterligare sparar energikostnader.

Att välja Praesensa innebär att välja lägre drifts- och underhållskostnader. Batteriförbrukningen minskas och färre batterier behövs, vilket minskar värmeförlusten och kräver mindre rackutrymme också.

Inbyggd redundans för maximal tillgänglighet och pålitlighet

PRAESENSA maximerar systemets tillgänglighet och tillförlitlighet genom flera redundanser och noggranna designåtgärder. Dessa inkluderar

  1. Ständig övervakning av varje enhet och anslutning i systemetlla kritiska signalvägar och funktioner, samt de interna strömriktarna som använder ström från näten eller batteriet.
  2. Alla kritiska systemelement stöds av inbyggd redundans och konservativ överdimensionering av alla komponenter ger extra skydd, ökar deras tillförlitlighet och livslängd.
  3. Fel rapporteras till systemkontrollern och loggas, med felmeddelanden inom 100 sekunder, i linje med EN54-16-standarderna.

Unik användarupplevelse med optimerad design på utropsstation

PRAESENSA call station utvecklades av ett designteam i nära samarbete med verkliga användare. Omfattande forskning och fältprov inkluderade användarupplevelse, behov och önskemål för ett intuitivt system som också kunde lösa vanliga operatörsproblem.

Och vi på SAC Nordic hjälper dig gärna

Som en certifierad leverantör av talat utrymningslarm kan SAC Nordic erbjuda en helhetslösning för att säkerställa att ditt larmsystem uppfyller alla krav och standarder. Våra erfarna tekniker kan utforma och installera anpassade lösningar för att passa dina specifika behov och säkerställa att systemet fungerar korrekt när det behövs som mest.

Vi på SAC Nordic är stolta över att arbeta med Bosch Praesensa för att erbjuda våra kunder en högkvalitativ och pålitlig lösning för talat utrymningslarm

Produkterna som ingår i Praesensa-system hittar du här: BOSCH Praesensa