Certifierade produkter inom talat utrymningslarm

februari 1, 2022, kl. 10:29 CEST

Vi har nyligen certifierat produkter inom vårt sortiment för talat utrymningslarm. Certifieringen har utförts av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och innebär att produkterna är godkända för att användas i system för talat utrymningslarm enligt regelverket SBF 502 från Svenska Brandskyddsföreningen.

På vår hemsida märker vi de certifierade produkterna med dekalen ovan.

Produkterna hittar ni här: https://www.sacnordic.com/produkt-kategori/utrymningslarm/