Göteborgs gladaste plats växer

februari 22, 2022, kl. 08:49 CEST

I oktober 2019 startades bygget av Liseberg Grand Curiosa Hotel, den första delen av Lisebergs expansionsplaner med upplevelsehotell och vattenvärld. Hotellet som kommer ha 457 rum blir Sveriges mest fantasifulla familjehotell. I sann Lisebergs-anda så prioriterar nöjesparken sina gästers trivsel och säkerhet och därför installerar man även ett professionellt talat utrymningslarm med högtalarsystem i hela hotellet – ett system som vi har fått förtroende att leverera.

Till hotellet så levererar vi ett kombinerat talat utrymningslarm och PA-system som kommer att användas för nödutrop och bakgrundsmusik. Systemet är utformat så att varje korridor i hotellet är en egen utropszon och det installeras högtalare i alla hotellrummen. Med den lösningen så kan man göra unika utrop i respektive zon utifrån vad för nödsituation som uppstår och utifrån vad gästerna ska göra för att sätta sig i säkerhet.

Centralutrustningen i det talade utrymningslarmet är ASL Vipedia. Det är en flexibel centralutrustning som går att anpassa till valfritt antal ljudzoner och det går fritt att välja mellan bakgrundsmusik, nödutrop och en kombination av dessa i respektive zon. Flexibilitet var precis det som behövdes i det här projektet. I kombination med högtalare från Yamaha så levererar systemet ljud med god kvalitet.

I projektet har vi varit behjälpliga redan i projekteringsfasen och det har varit jättekul att kunna bidra även med vår kunskap för att säkerställa att det nya hotellet fick rätt lösning.

Tack till Rejlers, Bravida och Liseberg för ett bra samarbete!