Leverans till komplext byggprojekt

november 4, 2021, kl. 10:45 CEST

Universeum i Göteborg bygger ut för att förstärka sin satsning på teknik, matematik och digitalisering, med fokus på visualisering och artificiell intelligens. Det är ett komplext byggprojekt som ställer höga krav på alla inblandade och vi har tillsammans med Safetytech i Väst fått förtroendet att leverera Utrymningslarm med Talat Meddelande. Byggprojektet är i gång och kommer att slutföras under nästa år.

Den nya tillbyggnaden kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden och personer ska kunna röra sig fritt mellan dessa två byggen, därför ska även utrymningslarmet i de två byggnaderna fungera som ett gemensamt system. För att göra detta möjligt så har vi bytt ut UTM centralen i den befintliga byggnaden. Centralutrustningen kommer sedan att konfigureras så att det blir ETT system.

Utrymningslarmet som vi kommer att leverera är från ASL, en av våra samarbetspartners, och heter ASL Integra. Det är en kompakt, komplett och fristående vägg- eller stativhängd centralutrustning. Produkten är enkel att installera och tar inte upp någon golvyta. För system av denna storlek så är ASL Integra ett kostnadseffektivt alternativ.

I projektet har vi varit behjälpliga med att projektering av den nya bygganden för att säkerställa att lösningen lever upp till alla krav som ställs från myndigheter samt Bygghandlingar. Vi ser även fram emot att stötta Universeum i den löpande driften och även i deras underhåll av anläggningen för att skapa en trygg och behaglig miljö under hela den tekniska livslängden.