• Talat utrymningslarm

    Talat utrymningslarm

  • EN54

    Europeiska standarden EN54 specificerar krav för alla delar av ett brandlarm

DIVA 8MG2 Voice Alarm EN54

Master

Artnr. 491733

DIVA8M G2 uppfyller kraven för talat utrymningslarm för små och medelstora installationer. Är lämpad för varuhus, hotell, restauranger, skolor och andra offentliga platser.

DIVA8M innehåller:

• Digital signalbehandling (DSP)
• Ljudmatris med 5 ingångar och 8 högtalargrupper (A+B)
• Digital meddelandespelare. Upp till 16 meddelanden. 2 meddelanden samtidigt i olika zoner.
• Helt övervakad brandbefälsmikrofon
• Övervakning av förstärkare med automatisk överkoppling till reservförstärkare vid fel.
• Övervakning av högtalarlinjer, utan ljudavbrott
• Ingångar för bakgrundsmusik och utropsmikrofoner (Allanrop eller Gruppväljare).
• Möjlighet att avlyssna alla ljudkällor och grupper i systemet via speciell högtalare.
• Loggning av alla händelser och fel.
• Möjlighet att adressera ut tal i brandbefälsmikrofonen, de digitala meddelandena samt musik till valfri grupp.

Om två förstärkare används kan:
• Musik gå ut i en zon samtidigt som utrymningslarm går ut i en annan.
• Olika musik gå ut i olika zoner samtidigt.
• Den ena förstärkaren används som reservförstärkare.

DIVA8Ms
• Programmeras via PC
• Är lämpad för varuhus, hotell, resturanger, skolor och andra offentliga platser.

Mått
483 x 88 x 230 mm
Vikt
8 kg