• Talat utrymningslarm

    Talat utrymningslarm

  • EN54-16

    EN54 del 16 - Komponenter för talat brandlarm

DIVA 8SG2 Voice Alarm EN54

Slave

Artnr. 491732

DIVA8M G2 uppfyller kraven för talat utrymningslarm EN 60849/SBF 2003 för små och
medelstora installationer. Är lämpad för varuhus, hotell, restauranger, skolor och andra offentliga platser.

DIVA8M innehåller:

• Digital signalbehandling (DSP)
• Ljudmatris med 5 ingångar och 8 högtalargrupper (A+B)
• Digital meddelandespelare. Upp till 16 meddelanden. 2 meddelanden samtidigt i olika zoner.
• Helt övervakad brandbefälsmikrofon
• Övervakning av förstärkare med automatisk överkoppling till reservförstärkare vid fel.

• Övervakning av högtalarlinjer, utan ljudavbrott
• Ingångar för bakgrundsmusik och utropsmikrofoner (Allanrop eller Gruppväljare).
• Möjlighet att avlyssna alla ljudkällor och grupper i systemet via speciell högtalare.
• Loggning av alla händelser och fel.
• Möjlighet att adressera ut tal i brandbefälsmikrofonen, de digitala meddelandena samt musik till valfri grupp.

Om två förstärkare används kan:
• Musik gå ut i en zon samtidigt som utrymningslarm går ut i en annan.
• Olika musik gå ut i olika zoner samtidigt.
• Den ena förstärkaren användas som reservförstärkare.

DIVA8Ms
• Programmeras via PC
• Är lämpad för varuhus, hotell, resturanger, skolor och andra offentliga platser.

Mått
44 x 483 x 277 mm
Vikt
3,9 kg