+46 (0)372 35000
Logga In
Engelska
Svenska
Hem >> Talat utrymningslarm > > TALAT UTRYMNINGSLARM

TALAT UTRYMNINGSLARM

 
 
VAD ÄR TALAT UTRYMNINGSLARM?
Talat utrymningslarm eller TUL som det förkortas till är
ett högtalarsystem med inspelad röst som ger tydliga
instruktioner om hur och varför lokalen ska utrymmas.
När en vanlig larmsignal kanske förvirrar kan ett talat
röstmeddelande i stället bidra till en snabb och säker
utrymning. Det finns undresökningar som visar att
ringklockor är mer förvirrade än talat meddelande.
 
UPPBYGGNAD
TUL-systemet är uppbyggt av en centralenhet som
är själva hjärnan. För att driva högtalarna behövs
förstärkare med rätt kapacitet. Systemet måste även
kunna köras vid strömavbrott och är utrustad med
strömbackup med batteri.
Centralutrustningen är kopplad till brandlarmet och
när den får en indikation om brand och lokalen ska
utrymmas skickas en signal till centralenheten och
utrymningsmeddelandet startar. Högtalarnätet är
uppbyggt i olika slingor och zoner. I ett rum kan det vara
flera olika slingor. Det är viktigt att dela upp slingor för
om en slinga går sönder ska man ändå kunna höra ljud
från en annan slinga.
 
MERVÄRDE
I ett högtalarsystem för talat utrymningslarm är det
vanligt att man vill ha bakgrundsmusik eller kunna göra
utrop. Användningsområdena är många och det går
oftast att bygga ut systemet. Det bästa är att räkna med
från början att man ska kunna spela musik i högtalarna.
 
MERVÄRDE
• Bakgrundsmusik som kan spela CD, Radio och Mp3 eller
streama musik från nätet.
• Zonmixer - där man vill ha olika ljudnivå eller olika
musikkällor i olika zoner eller om man ska göra utrop i
olika zoner eller våningsplan.
• Integrera inbrottslarm till högtalasystemet med
larmsignal eller sända ut meddelande när larmet slås på.
• I en skolmiljö där man kan köra ut rastsignal med olika
signaler för olika grupper i högtalarsystemet.
 
 
 
 
 
NORMER & REGELVERK
Boverket och arbetsmiljöverket ställer krav på talat
utrymningslarm. SBF ger ut rekommendationer för hur
anläggningar för talande utrymningslarm skall vara
uppbyggd, och vilka krav som kan ställas på funktioner
och kvalitet. Det kan handla om taltydlighet, ljudtryck,
materialval, högtalarantal i olika utrymmen, kablarna skall
vara brandsäkra, anläggningen får inte bli strömlös och
utrustningen ska övervakas.
I lokaler som rymmer fler än 150 personer ska det enligt
Svenska Brandskyddsföreningens rekommendation
alltid finnas ett talat utrymningslarm även köpcentra,
skolor, hotell och andra offentliga miljöer ska ha talat
utrymningslarm.
 
VAD GÖR SAC NORDIC?
Förutom att vi följer normer och regelverk så ser vi till
att du som kund får det bästa lösningarna och vi lägger
lite extra tid på att du ska bli nöjd. Varje kund är unik
och för att på bästa sätt hjälpa dig att fatta rätt beslut
har vi tagit fram det vi kallar ”SAC modellen”. Steg för
steg går vi igenom dina behov och säkerställer den
optimala lösningen för dig. Vi tar ett helhetsansvar och
håller i trådarna från nulägesanalys till driftsättning
och uppföljning. SAC vill hjälpa Er att ta rätt beslut.
Välkommen att utforska säkerhetsvärlden tillsammans
med oss!
 
 

 

  
SAC Nordic AB
Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan
0372- 35 000
Stockholms kontoret:
Saldovägen 16
175 62 Järfälla