+46 (0)372 35000
Logga In
Engelska
Svenska
Hem >> Talat utrymningslarm > > TALAT UTRYMNINGSLARM

TALAT UTRYMNINGSLARM

         
VAD ÄR TALAT UTRYMNINGSLARM?
 
Talat utrymningslarm eller TUL som det förkortas till är ett högtalarsystem med inspelad röst som ger tydliga instruktioner om hur och varför lokalen ska utrymmas. När en vanlig larmsignal kanske förvirrar kan ett talat röstmeddelande i stället bidra till en snabb och säker utrymning. Det finns undresökningar som visar att ringklockor är mer förvirrade än talat meddelande.
 
UPPBYGGNAD
 
TUL-systemet är uppbyggt av en centralenhet som är själva hjärnan. För att driva högtalarna behövs förstärkare med rätt kapacitet. Systemet måste även kunna köras vid strömavbrott och är utrustad med strömbackup med batteri. Centralutrustningen är kopplad till brandlarmet och när den får en indikation om brand och lokalen ska utrymmas skickas en signal till centralenheten och utrymningsmeddelandet startar. Högtalarnätet är uppbyggt i olika slingor och zoner. I ett rum kan det vara flera olika slingor. Det är viktigt att dela upp slingor för om en slinga går sönder ska man ändå kunna höra ljud från en annan slinga.
 
OLIKA FABRIKAT
 
Vi kan olika fabrikat för talat utrymningslarm. 
Centralutrustning:
 
MERVÄRDE
 
I ett högtalarsystem för talat utrymningslarm är det vanligt att man vill ha bakgrundsmusik eller kunna göra utrop. Användningsområdena är många och det går oftast att bygga ut systemet. Det bästa är att räkna med från början att man ska kunna spela musik i högtalarna.
 
 
 
MERVÄRDE
 
• Bakgrundsmusik som kan spela CD, Radio och Mp3 eller streama musik från nätet.
• Zonmixer - där man vill ha olika ljudnivå eller olika musikkällor i olika zoner eller om man ska göra utrop i olika zoner eller våningsplan.
• Integrera inbrottslarm till högtalasystemet med larmsignal eller sända ut meddelande när larmet slås på.
• I en skolmiljö där man kan köra ut rastsignal med olika signaler för olika grupper i högtalarsystemet.
 
NORMER & REGELVERK
 
Boverket och arbetsmiljöverket ställer krav på talat utrymningslarm. SBF ger ut rekommendationer för hur anläggningar för talande utrymningslarm skall vara uppbyggd, och vilka krav som kan ställas på funktioner och kvalitet. Det kan handla om taltydlighet, ljudtryck, materialval, högtalarantal i olika utrymmen, kablarna skall vara brandsäkra, anläggningen får inte bli strömlös och utrustningen ska övervakas. I lokaler som rymmer fler än 150 personer ska det enligt Svenska Brandskyddsföreningens rekommendation alltid finnas ett talat utrymningslarm även köpcentra, skolor, hotell och andra offentliga miljöer ska ha talat utrymningslarm.
 
VAD GÖR SAC NORDIC?
 
Förutom att vi följer normer och regelverk så ser vi till att du som kund får det bästa lösningarna och vi lägger lite extra tid på att du ska bli nöjd. Varje kund är unik och för att på bästa sätt hjälpa dig att fatta rätt beslut har vi tagit fram det vi kallar ”SAC modellen”. Steg för steg går vi igenom dina behov och säkerställer den optimala lösningen för dig. Vi tar ett helhetsansvar och håller i trådarna från nulägesanalys till driftsättning och uppföljning. SAC vill hjälpa Er att ta rätt beslut. Välkommen att utforska säkerhetsvärlden tillsammans med oss!
 

  
SAC Nordic AB
Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan
0372- 35 000
Stockholms kontoret:
Saldovägen 16
175 62 Järfälla
Linkedin Facebook Youtube