Team Offert i Lagan

oktober 7, 2021, kl. 10:19 CEST

Undrar ni hur SAC kan leverera både stora och små projekt? Eller hur systemen kan vara så skräddarsydda som de är, dvs  rätt system till rätt kund? Det har vi Offertgruppen i Lagan mycket att tacka för.

Johan Arvidsson, Annica Elingdal, Daniel Karlman och Andreas Salomonsson. Så heter de fyra glada personerna som utgör Offertgruppen i Lagan på SAC Nordic. Har du gjort affärer med oss så har du troligtvis varit i kontakt med någon av dem. Tillsammans jobbar de med att projektera lösningar till våra kunder, lösningar som uppfyller gällande regler och normer och överensstämmer med gällande bygghandlingar för respektive projekt. Det är Offertgruppens arbete som minskar risken för att det skulle uppstå extra kostnader för våra kunder att bära i sina entreprenader. 

”Vi säkerställer att lösningarna uppfyller gällande Regler och Normer. Det är vårt ansvar att leverera en offert som överensstämmer även med alla andra bygghandlingar”, säger Andreas. ”När vi har gjort ett bra jobb så drar våra kunder inte på sig några extra kostnader gentemot sina kunder” fortsätter han. 

Projekteringsarbetet rör framförallt SACs systemleveranser inom talat utrymningslarm, pro audio, hörslingor och nödbelysning. Gruppen har mycket god kompetens om SACs produktsortiment och tillsammans har de nästan 40 års erfarenhet från alla delar av bolaget. 

”Offert har mycket erfarenhet från att driftsätta utrymningslarm. Denna erfarenhet från fältet är viktig för att lära sig vilka produkter och system som passar bäst i respektive fall och gör det lättare för oss att föra dialog med våra kunder om helhetslösningarna. I Gruppen finns dessutom mycket intresse för ljud och teknik”, säger Daniel. 

Även för SAC som bolag är det viktigt att Offertgruppen har rätt förutsättningar för att leverera kvalitetssäkrade projekteringar till våra kunder. ”Det ligger i linje med våra värderingar att göra rätt från början och ni kan lita på att vi gör det vi kan för att det ska bli just så” avslutar Annica.