Certifierad anläggarfirma för utrymningslarm

juli 8, 2018, kl. 15:08 CEST

Den 5:e mars 2018 blev SAC Nordic AB det andra företaget i Sverige att bli certifierad anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande. Detta då man uppfyller kraven enligt SBF 2018. Certifikatet är utfärdat av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC.
En byggnad utrustad med en anläggning för utrymningslarm med talat meddelande har, jämfört med enbart en akustisk signal, bättre förutsättningar att snabbt påbörja utrymning i händelse av brand. Detta då ett talat meddelande ger klar och tydlig information som gör utrymningstiden kortare. Ihop med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att rädda liv, liksom att reducera brandskadekostnader.

– När det började pratas om den nya normen var det självklart för oss att vi skulle certifiera oss och att vi skulle försöka vara bland de första att göra det, säger VD Andreas Elingdal, tillika företagets behörige ingenjör enligt SBF 502.

– Som branschledare i Sverige på talat utrymningslarm är det viktigt för SAC Nordic att ligga i framkant på alla plan. Att kvalitetssäkra våra processer och kompetenser i enlighet med denna norm är därför ett naturligt steg i företagets utveckling. Detta gynnar våra kunder, och därmed oss själva, och vi är oerhört glada och stolta att numera kunna benämna oss som certifierad anläggarfirma, avslutar Andreas.