General Venture investerar i SAC Nordic AB

september 24, 2018, kl. 18:52 CEST

Pressmeddelande den 24 september 2018

SAC grundades 1998 och har med småländskt tänk och entreprenörsanda utvecklats till ett snabbt växande bolag, där man gått från att vara en lokal leverantör av ljudprodukter till att bli en nationell spelare med bredare produktportfölj. Huvudkontoret finns i Lagan och ihop med ett regionkontor i Stockholm har man totalt 27 medarbetare. SAC avslutade senaste räkenskapsåret med en omsättning på 63 MSEK med god lönsamhet, och man har under en längre period uppvisat bra finansiell ställning och tillväxt.

”Att SAC Nordic erfarit en sådan tillväxt kan förklaras både med initiativkraft, förmåga att se möjligheter och med rätt tajming. Men också med engagemang. Vi vill verkligen vara med och göra skillnad och det känns ansvarsfullt att få måna om människors säkerhet. Att vi lyckats bra med detta har bevisats genom flera stora projekt såsom bl.a. Bromma flygplats, Ringhals Kärnkraftverk, Holmestrand Järnvägsstation i Norge och flertalet IKEA-varuhus som vi har varit leverantör till den senaste tiden. Vi vill nu ta nästa steg i vår utveckling och växa vår marknadsandel i Sverige så väl som i övriga Norden. Det är därför affärsmässigt rätt att GVI nu kommer in som huvudägare då de tillför lång industriell kunskap av att utveckla verksamheter i expansionsskedet”, säger Andreas Elingdal, VD och grundare SAC.

GVI ser SAC som ett naturligt komplement till deras säkerhetsgrupp där bolaget Effekta sedan tidigare ingår. SAC erbjuder en breddning i gruppens produkterbjudande med bl.a. talat utrymningslarm (TUL) och brandsäker kabel, och kompletterar Effekta inom nödbelysning. SAC har utöver befintligt produktutbud också utvecklat en ny abonnemangstjänst för övervakning av TUL som är i linje med strategin inom säkerhetsgruppen.

”SAC har en ledande position som högkvalitativ helhetsleverantör av TUL och ett bolag med god innovationsförmåga samt bevisad tillväxtförmåga. SAC blir ett naturligt komplement i vår företagsgrupp som erbjuder säkerhetsprodukter till fastigheter och infrastruktur. Målsättningen är att utveckla gruppens internationella konkurrenskraft genom geografisk expansion samt utveckla systemleverantöraffären och eftermarknadsservice. Att utveckla bolaget vidare tillsammans med grundare och ledning är en långsiktig styrka som vi har god erfarenhet av”, säger Magnus Wall, Investment Manager för GVI.

För ytterligare information kontakta Andreas Elingdal, VD SAC Nordic AB, på telefon 0372-35000.