Certifierade av Achilles för leverans till Energisektorn

april 21, 2021, kl. 15:40 CEST

Achilles Utilities NCE Qualified

Vi har fått en kvalitetsstämpel av certifieringsorganet Achilles Utilities NCE.

Stämpeln innebär att vi nu är certifierade för att leverera till Energisektorn i norra Europa, vilket är en krävande miljö med höga säkerhetskrav på leverantörer. Vi strävar efter att göra våra produkter och tjänster enkelt tillgängliga för alla branscher där de behövs och det här är ett steg i den riktningen.

Certifieringen gäller produkter och lösningar som vi erbjuder inom talat utrymningslarm, nödbelysning, kabel och hörslingor.

Detta är möjligt tack vare det hårda arbetet och engagemanget hos teamet på SAC

Achilles Utilities NCE till SAC Nordic