Fakta om kommunikation & ljudmiljö

SAC arbetar med ljud- och kommunikationstjänster på många olika sätt. Ibland krävs det kommunikationsmöjlighet i utrymningsplatser, nedan kallad (talad) tvåvägskommunikation. Ibland krävs det kommunikationslösningar för områden där parterna sitter på var sin sida av skiljande glasruta (Interkom). Ibland finns det behov av att dölja ljud, så som vår Soundmasking gör. Nedan har vi sammanfattat innebörden för interkom, tvåvägskommunikation och Soundmasking.

INTERKOM (GLASRUTETELEFONI)

SAC interkom-lösningar möjliggör tydlig och störningsfri kommunikation i sådana områden som infodisk, kiosk, biljettförsäljning m.m. där glasruta skiljer kommunicerande parter ifrån varandra. Systemet levererar tydligt tal även i bullriga miljöer.

(TALAD) TVÅVÄGSKOMMUNIKATION I UTRYMNINGSPLATSER

Boverket och Arbetsmiljöverket föreskriver om att det ska finnas utrymningsplatser i vissa byggnader. Vidare fastställer Boverket att i utrymningsplatsen ska det finnas utrustning för tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikationens syfte är att personer utanför byggnaden ska ha möjlighet att bli medvetna om att det finns personer som väntar på assistans i utrymningsplatser. SAC Nordic levererar tvåvägskommunikation i fastigheter med utrymningsplatser.
Här kan du läsa mer om just Tvåvägskommunikation.

SOUNDMASKING – FÖRBÄTTRAD AKUSTIK MED ÖKAD INTEGRITET OCH SEKRETESS

Blir du störd av kollegors samtal, och har svårt att koncentrera dig, när du arbetar i öppna kontorsytor? Känner du dig obekväm när kollegor kan överhöra dig vid enskilda samtal, eller när du talar i telefon?

Vad är Soundmasking?
Soundmasking handlar främst om att maskera mänskligt tal. Det görs genom att tillsätta ett extra ljud som speglar det mänskliga talet och som närmast kan liknas vid vindbrus eller ljudet från en luftkonditionering. Användningsområden är främst aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorsytor där man vill skala bort omgivande tal för att öka eget fokus och få en behagligare arbetsmiljö. Alternativa användningsområden är miljöer där sekretess fordras, såsom i banker, apotek, sjukhus, konferensrum, polis etc.
Soundmasking medför flera förbättringar i arbetsmiljön: lugnare ljudmiljö, ökad integritet och sekretess och därigenom förbättrad och tryggare arbetsmiljö. Nedan kan du ladda hem vår broschyr om Soundmasking, du kan även gå in här och läsa mer.

Är du mer intresserad av vad just vi kan göra inom ljudkommunikation och ljudmiljöer, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss!