Fakta om Soundmasking

Förbättrad akustik och ökad integritet i öppna kontorsmiljöer och offentliga lokaler

Blir du störd av kollegors samtal, och har svårt att koncentrera dig, när du arbetar i öppna kontorsytor? Känner du dig obekväm när kollegor kan överhöra dig vid enskilda samtal, eller när du talar i telefon?

Vad är soundmasking?

Soundmasking handlar främst om att maskera mänskligt tal. Det görs genom att tillsätta ett extra ljud som speglar det mänskliga talet och som närmast kan liknas vid vindbrus eller ljudet från en luftkonditionering. Användningsområden är främst aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorsytor där man vill skala bort omgivande tal för att öka eget fokus och få en behagligare arbetsmiljö. Alternativa användningsområden är miljöer där sekretess fordras, såsom i banker, apotek, sjukhus, konferensrum, polis etc.

Exempel på detta kan vara;

a) Reception och väntrum inom sjukvård ligger för nära varandra. Personer i väntrum kan då höra vad som sägs när en person i receptionen eller läkare talar om känsliga uppgifter.
b) Det går att överhöra vad som sägs i ett konferensrum när man står på utsidan av konferensrummet. Eller överhörning mellan två intilliggande konferensrum.
c) Känsliga uppgifter kan höras av obehöriga vid samtal över disk eller vid kontorsplatser inom bankfaciliteter.

–> Ladda ner PDF

–> Presentation av Sound masking

Hur fungerar soundmasking?

I lokalen installeras en kontrollenhet samt ett antal emittorer (speciella typer av högtalare), som kan monteras med fördel ovan undertak. Dessa genererar en speciell typ av bakgrundsbrus som kan liknas vid ljudet av luftkonditionering eller vindbrus. Soundmasking ökar både komfort och arbetsro för medarbetare samt reducerar störning av kollegors samtal och prat. Nyckeln är att det ska vara ett brus som hjärnan uppfattar som helt oviktigt och därmed filtrerar bort. Vinsten är att medarbetare inte blir trötta av oljud från omgivningen utan upplever vila i arbetsmiljön.

Soundmasking ska inte höras, det skall upplevas som ett naturligt och jämt bakgrundsljud som man inte tänker på.

Samma princip gäller även om Soundmasking används i sekretess-sammanhang (se stycket om alternativa användningsområden).

Kontakta oss för att se om Soundmasking kan öka komfort, produktivitet, eller sekretess på just din arbetsplats.
Kontakt: Johan Björk (johan.bjork@sacnordic.com)

 

Kontakta oss

Matti Myllymäki

Försäljnings- och marknadschef

08 - 564 727 90

Malin Åhman Hasselbalch

Säljare / Produktansvarig nödbelysning

0372-35962

Thea Karlsson

Servicekoordinator / Tekniker

0372-35956

Magnus Olsson

Grafisk designer

0372-35965