JRC10 Kontrollenhet med mik

Artnr. 611751

På enhetens ovansida finns:

 • Electretmikrofon för utrop, meddelanden
 • Talk-knapp trycks ner vid utrop
 • 6 st tryck-knappar för utrop till vald zon eller allanrop
 • Vridomkopplare för val av meddelande i digital modul JDM10A (Ej aktiv)
 • 2 st tryck-knappar för start/stop eller repetition av valt meddelande. (Ej aktiv)
 • Möjlighet till chime (ding-dong) före utrop.

På enhetens baksida finns:

 • Omkopplare för till/frånkoppling av digital meddelandemodul
 • Inkopplare för kontrollenhetens status som huvudenhet eller slavenhet
 • Utgång från kontrollenheten till förstärkare JPA1120A eller JPA1240A
 • Link – inkoppling av fler kontrollenheter
 • Ingång för ljudkälla typ CD eller radio
 • Volymkontroll för audiosignal.