• Nödbelysning

  • SAC Kommunikation och Ljudmiljö

SAC-U25 Piktogram Utrymningsplats

Piktogram utrymningsplats

Artnr. 460481

E-nummer: 7343400

Piktogram UTRYMNINGSPLATS

Piktogrammet monteras på en SAC-U25
Obs det medföljer inga skruvar.

Skylten placeras på den plats där det finns utrymningsplats och tvåvägskommunikation (C2RRG).

Mått
288 x 145 mm

Artnr. 460401

SAC-U25, 25m

Artnr. 753425

SAC-SAFE-TEL C2RRG

Klientdel grön