• Hörslinga

Univox SLS-3 Super Loop Ink. rackvinkl.

ersatt SLS-100XF

Artnr. 722465

Univox® SLS – Super Loop System® – är andra generationen slingsystem där vi har löst många av de begränsningar som kan associeras med ett konventionellt slingsystem. Med SLS kan vi bland annat begränsa den horisontella och vertikala överhörningen, begränsa inverkan från metaller i slingan och maximera ljudupplevelsen med en kraftigt förbättrad dynamik.

SLS är utvecklat för professionella installationer där ljudkvalitet, förutsägbart slutresultat och möjlighet att installera slingor i angränsande rum är viktiga parametrar. Med Univox SLS kontrolleras fältet 3-dimensionellt. Detta gör det möjligt att uppnå olika fältstyrkor vid varierande höjder, t.ex. vid sittande eller stående position, samt ge full täckning av en utskjutbar sittsektion med olika höjder.

• En komplett förstärkarenhet med internt integrerat SLS-filter

• Minimal överhörning möjliggör flera närliggande system

• Jämnt fördelad fältstyrka utan nivåförsämring i slingans mitt

• Perfekt diskantåtergivning

• Liten inverkan från armering och annan metall

• Reducerad risk för magnetisk återkoppling

• 3D induktiv överföring gör att lyssnaren inte upplever nivåsänkning vid huvudböjning

• 5 års material- och fabriksgaranti

Mått
440 x 62 x 285 mm
Vikt
7
3 kg