Författare: Andreas Elingdal

SAC lanserar nya servicetjänster för fastighetsägare.

februari 2, 2021, kl. 10:09 CEST

När fastighetsskötaren öppnar portarna till anläggningen för att släppa in kunderna i fastigheten är det tryggt för fastighetsägaren att veta i förväg att det talade utrymningslarmet (TUL) inte bara är felfri utan också att ljudtrycket i högtalarsystemet levererar tydligt ljud vid behov.

Läs mer om detta på: https://www.sacnordic.com/artikelbibliotek

Ta gärna kontakt med vår specialist Fredrik Dahlberg, 08 – 564 727 97 eller fredrik.dahlberg@sacnordic.com.