SYSTEMLÖSNINGAR INOM UTRYMNING OCH PRO AUDIO

 

Systemlösningar i krävande miljöer
SAC systemlösningar innebär att vi levererar inte bara produkter utan äger stort systemkunnande inom utrymning och Pro Audio lösningar i krävande miljöer. Se våra Referenser.

Marknadens bästa leverantörer som partners
SAC bygger sina lösningar på marknadens bästa fabrikat och kan föreslå bästa lösningen baserad på kundbehov och fastighetens egenskaper. Se Partners.

Utrymning
Kunders behov av att kunna utrymma fastigheter vid incidenter kräver både spetskompetens och helhetstänkande. Därför levererar vi systemlösningar inom utrymningslarm, nödbelysning, interkom-lösningar, tvåvägskommunikation, hörslingor och nödbelysning och kan koppla ihop dessa för ett större system. I helhetstänkande ingår förstås kravet på att koppla ihop systemen med brandsäker kabel. Se Talat utrymningslarm, Kommunikation & ljudmiljö samt Brandsäker kabel. Läs gärna vår artikel som just tar upp detta: Säker utrymning – en fråga om helhet.

Pro Audio lösningar
Vårt Pro Audio kunnande ger oss förutsättningar att skapa grymma ljudlösningar i krävande miljöer såsom i konferensanläggningar, teater, sportarenor och konserthallar. Se Ljudsystem.

Systemlösningar för bättre ljudmiljö
Genom våra ”Soundmasking”-lösningar skapar vi sekretess och behaglig ljudmiljö i lokaler såsom öppna kontorsmiljöer, banklokaler, läkarmottagningar och sjukvården. Se Soundmasking.

Servicetjänster
SAC Nordic tar inte bara helhetsansvar för levererade systemlösningar utan också tillhandahåller servicetjänster för att säkerställa driften av installerade evakuerings- och Pro Audio system under tekniska livslängden. Se Servicetjänster.