Kategori: Uncategorized

Möt Jonathan Frick!

juni 12, 2024, kl. 11:59 CEST

Med sin erfarenhet som elektriker tillsammans med sitt intresse för teknik och människor har Jonathan vuxit till en nyckelspelare i vårt Teknik och Service- lag! 

Jonathan är en glad, positiv och utåtriktad person som alltid sprider energi med sin närvaro på kontoret i Lagan. Med sina breda kunskaper inom såväl säkerhetsljud som säkerhetsljus har han utvecklat en expertis som möjliggör att vi kan erbjuda våra kunder toppmoderna och pålitliga lösningar.

Med kombinationen av teknisk skicklighet och ett starkt servicemind bygger Jonathan tillsammans med sina kollegor inom Teknik och Service förtroende till både kunder och andra delar av organisationen. De är ansiktet utåt som möter våra kunder under och efter avslutade affärer, men även en pålitlig partner för att supportera våra interna resurser.  

Tack Jonathan för ditt engagemang och din glädje. Din personlighet ringar in vad SAC-andan handlar om!

Robust och pålitlig intercom i samarbete med Zenitel

maj 30, 2024, kl. 15:51 CEST

Vi är stolta över att meddela att vi nu är officiell återförsäljare av Zenitel i Sverige. Genom samarbetet med Zenitel förstärker vi vårt erbjudande med avancerade säkerhetskritiska kommunikationslösningar. Vi jobbar sedan tidigare med talat utrymningslarm från ASL som idag är en del av Zenitel-gruppen. Med det utökade samarbetet så inkluderar vårt sortiment nu även Zenitels pålitliga och robusta produkter inom intercom.

Intercom från Zenitel är utformat för att fungera i alla situationer och i sortimentet finns därför produkter som är slagtåliga, fungerar i extrem värme och extrem kyla, vattentäta, dammtäta och lätta att desinficera. Enheterna används ofta som informations- eller nödanropspunkter och kommunikationen sker över fast IP-nätverk.

När enheterna används i system så är de lätta att integreras sömlöst med andra säkerhets- och utrymningssystem såsom videoövervakningssystem, system för passerkontroll och system för utrymningslarm med talat meddelande. Lösningarna är även lätta att skala upp och ner, vilket betyder att de går att anpassa ifall förutsättningarna i fastigheten förändras.

Se mer om Zenitels intercom här: https://www.youtube.com/watch?v=kfbase3gc4Q

Och på deras hemsida: https://www.zenitel.com/product/safety-security/intercom-devices

Utökat sortiment inom nödbelysning och reservkraft

mars 1, 2024, kl. 09:46 CEST

Vi har utökat vårt sortiment inom nödbelysning och reservkraft och erbjuder nu våra kunder Effektas marknadsledande sortiment.

Med det utökade sortimentet så har vi armaturer, reservkraft och övervakningssystem för alla behov på marknaden. Sortimentet är tillgängligt via SAC redan idag och vi kan sampaketera vårt befintliga sortiment med Effektas sortiment för att skapa riktigt fina erbjudanden till våra kunder.

Varumärket Effekta har funnits i branschen sedan 1984 och har länge varit ett ledande varumärke inom nödbelysning och reservkraft.

Vi välkomnar tillägget till SAC-familjen och ser fram emot den närmsta tiden.

Se hela sortimentet på Effektas hemsida: https://effekta.se/

Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024!

februari 16, 2024, kl. 13:48 CEST

Förbud mot Ni-Cd batterier

Följande meddelande kommer från Naturvårdsverket:

Bärbara kadmiumbatterier är snart helt förbjudna

Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024. Nuvarande undantag kommer då att sluta gälla.

Från och med den 18 februari 2024 tillämpas en ny batteriförordning i alla EU-länder, inklusive artikel 6 om begränsning av vissa ämnen i batterier. Därmed försvinner dagens undantag från förbudet att sätta bärbara kadmiumbatterier på EU:s marknad.

Undantag som försvinner den 18 februari 2024
Undantag för bärbara kadmiumbatterier som sitter i:

• nödbelysningssystem och andra nöd- och alarmsystem
• medicinsk utrustning
• sladdlösa bärbara apparater

Sammanfattningsvis, bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium får inte sättas på EU:s marknad efter den 18 februari 2024.

Kvarvarande undantag
De enda kvarvarande undantagen är de som finns generellt i batteriförordningen (artikel 1.5), vilket är batterier som ingår i utrustning som används för militära ändamål och batterier i utrustning avsedd att sändas ut i rymden.

Lagkrav som reglerar kadmiumbatterier
Förbuden och undantagen för batterier är idag reglerade i förordning 1998:944 och kommer från batteridirektivet. Dessa regler ersätts av artikel 6 och bilaga 1 i batteriförordningen (2023/1542). Regeringen har därför beslutat att bestämmelserna om batterier i 1998:944 ska upphöra att gälla från den 18 februari 2024 (se länken nedan).

Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se)

Rättsakterna som nämnts i detta meddelande finns att läsa nedan:

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Regulation – 2023/1542 – EN – EUR-Lex (europa.eu)