Kategori: Uncategorized

Utökat sortiment inom nödbelysning och reservkraft

mars 1, 2024, kl. 09:46 CEST

Vi har utökat vårt sortiment inom nödbelysning och reservkraft och erbjuder nu våra kunder Effektas marknadsledande sortiment.

Med det utökade sortimentet så har vi armaturer, reservkraft och övervakningssystem för alla behov på marknaden. Sortimentet är tillgängligt via SAC redan idag och vi kan sampaketera vårt befintliga sortiment med Effektas sortiment för att skapa riktigt fina erbjudanden till våra kunder.

Varumärket Effekta har funnits i branschen sedan 1984 och har länge varit ett ledande varumärke inom nödbelysning och reservkraft.

Vi välkomnar tillägget till SAC-familjen och ser fram emot den närmsta tiden.

Se hela sortimentet på Effektas hemsida: https://effekta.se/

Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024!

februari 16, 2024, kl. 13:48 CEST

Förbud mot Ni-Cd batterier

Följande meddelande kommer från Naturvårdsverket:

Bärbara kadmiumbatterier är snart helt förbjudna

Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024. Nuvarande undantag kommer då att sluta gälla.

Från och med den 18 februari 2024 tillämpas en ny batteriförordning i alla EU-länder, inklusive artikel 6 om begränsning av vissa ämnen i batterier. Därmed försvinner dagens undantag från förbudet att sätta bärbara kadmiumbatterier på EU:s marknad.

Undantag som försvinner den 18 februari 2024
Undantag för bärbara kadmiumbatterier som sitter i:

• nödbelysningssystem och andra nöd- och alarmsystem
• medicinsk utrustning
• sladdlösa bärbara apparater

Sammanfattningsvis, bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium får inte sättas på EU:s marknad efter den 18 februari 2024.

Kvarvarande undantag
De enda kvarvarande undantagen är de som finns generellt i batteriförordningen (artikel 1.5), vilket är batterier som ingår i utrustning som används för militära ändamål och batterier i utrustning avsedd att sändas ut i rymden.

Lagkrav som reglerar kadmiumbatterier
Förbuden och undantagen för batterier är idag reglerade i förordning 1998:944 och kommer från batteridirektivet. Dessa regler ersätts av artikel 6 och bilaga 1 i batteriförordningen (2023/1542). Regeringen har därför beslutat att bestämmelserna om batterier i 1998:944 ska upphöra att gälla från den 18 februari 2024 (se länken nedan).

Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se)

Rättsakterna som nämnts i detta meddelande finns att läsa nedan:

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Regulation – 2023/1542 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Välkommen till gänget, Jonathan Frick!

oktober 13, 2022, kl. 08:16 CEST

Vi är glada att meddela att vi har en ny kollega.

Jonathan Frick började jobba med oss i augusti och gick in i en tvådelad roll där han dels ansvarar för RMA hanteringen, dels arbetar som Servicetekniker.

Jonathan kommer senast från Assemblin där han var Serviceelektriker i två år och arbetade mycket med att driftsätta solcellsanläggningar och laddstationer för elbilar. Innan Assemblin gjorde han militärtjänstgöring som bestod av grundläggande utbildning och befattningsutbildning som flygbassäkerhetssoldat. Bakgrunden gör att Jonathan har helt rätt kompetens för sin nya roll. Han är driven, trygg och genuint intresserad av att hjälpa både kollegor och kunder.

Våra Servicetekniker är del av vårt ansikte ut mot marknaden och vi är övertygade om att både kunder och kollegor kommer att uppskatta att arbeta med Jonathan.

Vi är jätteglada över att ha dig med oss Jonathan! Varmt välkommen.

Störningar i telefoni på torsdag

september 21, 2022, kl. 08:00 CEST

Störningar i telefoni

Torsdagen den 22 september kommer vi ha störningar i telefonin då vi gör arbeten i våran växel. Vi hoppas att det fungerar igen på eftermiddagen.

Kontakta oss via mail eller innan torsdag 🤣