Kategori: Uncategorized

Inventering 30 Juni

juni 30, 2022, kl. 08:36 CEST

Kulram

Inga leveranser idag på grund av inventering.

Ekonomiassistent Åsa Nilsson

juni 15, 2022, kl. 11:26 CEST

Åsa Nilsson. Så heter vår intelligenta, välkomnande och omtänksamma ekonomiassistent. Med ett nyfiket och intresserat sinne så har hon även tagit sig ann ansvar utöver rollen hon anställdes för och sköter allt så smidigt att man inte kan annat än imponeras.

I rollen som ekonomiassistent så säkerställer hon att vårt företag fungerar som det ska och att goda förutsättningar finns för alla avdelningar att prestera på hög nivå. Vi märker alla när Åsa är borta. Mycket av Åsas arbete säkerställer också att vi gör rätt för oss gentemot samhället och våra kollegor i frågor som har att göra med skatt, arbetsmiljö och regler som vi ska efterleva.

Utöver ansvaret inom ekonomi så är Åsa även HR-representant för sina kollegor gentemot ledningsgruppen, vilket betyder att hon dokumenterar, utvärderar och framför önskemål från organisation till ledningsgruppen. Hon hjälper till med att ge alla personer i vår organisation en röst – se till att alla får höras, och hjälper ledningen att prioritera åtgärder som hjälper oss att fortsätta utveckla en god arbetsmiljö.

Är du kund, leverantör eller samarbetspartner till SAC har du inte nödvändigtvis fått nöjet att träffa Åsa men skulle hon försvinna från SAC så skulle även du märka att något saknas.

Göteborgs gladaste plats växer

februari 22, 2022, kl. 08:49 CEST

I oktober 2019 startades bygget av Liseberg Grand Curiosa Hotel, den första delen av Lisebergs expansionsplaner med upplevelsehotell och vattenvärld. Hotellet som kommer ha 457 rum blir Sveriges mest fantasifulla familjehotell. I sann Lisebergs-anda så prioriterar nöjesparken sina gästers trivsel och säkerhet och därför installerar man även ett professionellt talat utrymningslarm med högtalarsystem i hela hotellet – ett system som vi har fått förtroende att leverera.

Till hotellet så levererar vi ett kombinerat talat utrymningslarm och PA-system som kommer att användas för nödutrop och bakgrundsmusik. Systemet är utformat så att varje korridor i hotellet är en egen utropszon och det installeras högtalare i alla hotellrummen. Med den lösningen så kan man göra unika utrop i respektive zon utifrån vad för nödsituation som uppstår och utifrån vad gästerna ska göra för att sätta sig i säkerhet.

Centralutrustningen i det talade utrymningslarmet är ASL Vipedia. Det är en flexibel centralutrustning som går att anpassa till valfritt antal ljudzoner och det går fritt att välja mellan bakgrundsmusik, nödutrop och en kombination av dessa i respektive zon. Flexibilitet var precis det som behövdes i det här projektet. I kombination med högtalare från Yamaha så levererar systemet ljud med god kvalitet.

I projektet har vi varit behjälpliga redan i projekteringsfasen och det har varit jättekul att kunna bidra även med vår kunskap för att säkerställa att det nya hotellet fick rätt lösning.

Tack till Rejlers, Bravida och Liseberg för ett bra samarbete!

Certifierade produkter inom talat utrymningslarm

februari 1, 2022, kl. 10:29 CEST

Vi har nyligen certifierat produkter inom vårt sortiment för talat utrymningslarm. Certifieringen har utförts av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och innebär att produkterna är godkända för att användas i system för talat utrymningslarm enligt regelverket SBF 502 från Svenska Brandskyddsföreningen.

På vår hemsida märker vi de certifierade produkterna med dekalen ovan.

Produkterna hittar ni här: https://www.sacnordic.com/produkt-kategori/utrymningslarm/