SBSC intygar – All centralutrustning från SAC uppfyller gällande regelverk

februari 28, 2023, kl. 14:57 CEST

Vi på SAC är glada över att meddela att all vår centralutrustning för talat utrymningslarm uppfyller kraven enligt regelverket SBF 502 och att vi har intyg från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering som bekräftar detta!

Regelverket SBF 502 är utformat för att säkerställa att insatspersonalen får tillgång till utrymningslarmet vid nödsituationer. Angående centralutrustning så säger regelverket att manöverpanelen ska ha svensk text och att det ska finnas brandkårsnyckel, vilket vår centralutrustning alltså har.

Vi är stolta över att kunna erbjuda tillförlitliga lösningar för talat utrymningslarm och vårt åtagande att följa relevanta standarder och regelverk är en grundpelare i vår verksamhet.

På vår hemsida är certifierade produkter märkta med dekalen ovan.

All centralutrustning hittar du här: Sortiment inom talat utrymningslarm