Författare: Carl Billton

Bosch Praesensa hos SAC Nordic

mars 28, 2023, kl. 10:29 CEST

Vi på SAC Nordic är leverantörer av Bosch Praesensa, ett state-of-the-art system för talat utrymningslarm. Våra anställda är utbildade och certifierade i användningen av systemet och står redo att hjälpa kunder att förbättra sin byggnadssäkerhet.

Bosch Praesensa är EN-54 certifierat, vilket innebär att det uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna för utrymningslarm. Detta gör det till en pålitlig och effektiv lösning för att kommunicera tydligt med människor i en byggnad i händelse av en nödsituation.

Alla komponenter är IP-anslutna

Tack vare IP-anslutning är Praesensa-systemen lättanpassade och skalbara. Vid ändringar av byggnaden, till exempel vid tillägg eller definiering av nya områden, kan PRAESENSA omedelbart anpassa sig till dessa förändringar. Och med reservkraft som finns lokalt på förstärkarna är systemet lika lämpligt för både centraliserad och decentraliserad installation. Alla PRAESENSA-enheter inkluderar en inbyggd och förkonfigurerad multi-port Gigabit Ethernet-switch. Detta bidrar till att skapa ett EN54-16-certifierat system och minskar kostnaderna för nätverksutrustning från tredje part.

Allt i en PRAESENSA-installation är anslutet till en avancerad medianätverksarkitektur som kallas OMNEO. Detta möjliggör full interoperabilitet mellan enheter för digital ljudkommunikation och ”always-on” (alltid-på) systemkontroll. OMNEO bygger på flera teknologier och öppna standarder och stöder AES67, Audinates Dante och AES70, med ytterligare nätverkssäkerhet från AES128 för ljudkryptering och TLS för realtidsautentisering. Genom att använda denna professionella medianätverksarkitektur ger PRAESENSA dig enklare installation, bättre ljudkvalitet och större skalbarhet än något annat Public Address- och Voice Alarm-system som finns tillgängligt idag.

Effektiv användning av förstärkare som sänker driftskostnaderna

PRAESENSA använder en högt innovativ flerkanalig förstärkararkitektur utvecklad av Bosch, vilket gör att systemet kan anpassa sig individuellt till anslutna högtalarbelastningar. Detta görs genom att intelligent fördela tillgänglig utgångseffekt över alla kanaler, upp till totalt 600W. Det innebär att tillgänglig förstärkarstyrka utnyttjas mer effektivt med mindre överskottseffekt, och mindre strömförsörjning och färre förstärkare behövs för att täcka högtalarnas effektbehov. Energiförbrukningen minskas särskilt i tomgångstillståndet (där de flesta system tillbringar mycket tid), vilket ytterligare sparar energikostnader.

Att välja Praesensa innebär att välja lägre drifts- och underhållskostnader. Batteriförbrukningen minskas och färre batterier behövs, vilket minskar värmeförlusten och kräver mindre rackutrymme också.

Inbyggd redundans för maximal tillgänglighet och pålitlighet

PRAESENSA maximerar systemets tillgänglighet och tillförlitlighet genom flera redundanser och noggranna designåtgärder. Dessa inkluderar

  1. Ständig övervakning av varje enhet och anslutning i systemetlla kritiska signalvägar och funktioner, samt de interna strömriktarna som använder ström från näten eller batteriet.
  2. Alla kritiska systemelement stöds av inbyggd redundans och konservativ överdimensionering av alla komponenter ger extra skydd, ökar deras tillförlitlighet och livslängd.
  3. Fel rapporteras till systemkontrollern och loggas, med felmeddelanden inom 100 sekunder, i linje med EN54-16-standarderna.

Unik användarupplevelse med optimerad design på utropsstation

PRAESENSA call station utvecklades av ett designteam i nära samarbete med verkliga användare. Omfattande forskning och fältprov inkluderade användarupplevelse, behov och önskemål för ett intuitivt system som också kunde lösa vanliga operatörsproblem.

Och vi på SAC Nordic hjälper dig gärna

Som en certifierad leverantör av talat utrymningslarm kan SAC Nordic erbjuda en helhetslösning för att säkerställa att ditt larmsystem uppfyller alla krav och standarder. Våra erfarna tekniker kan utforma och installera anpassade lösningar för att passa dina specifika behov och säkerställa att systemet fungerar korrekt när det behövs som mest.

Vi på SAC Nordic är stolta över att arbeta med Bosch Praesensa för att erbjuda våra kunder en högkvalitativ och pålitlig lösning för talat utrymningslarm

Produkterna som ingår i Praesensa-system hittar du här: BOSCH Praesensa

SBSC intygar – All centralutrustning från SAC uppfyller gällande regelverk

februari 28, 2023, kl. 14:57 CEST

Vi på SAC är glada över att meddela att all vår centralutrustning för talat utrymningslarm uppfyller kraven enligt regelverket SBF 502 och att vi har intyg från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering som bekräftar detta!

Regelverket SBF 502 är utformat för att säkerställa att insatspersonalen får tillgång till utrymningslarmet vid nödsituationer. Angående centralutrustning så säger regelverket att manöverpanelen ska ha svensk text och att det ska finnas brandkårsnyckel, vilket vår centralutrustning alltså har.

Vi är stolta över att kunna erbjuda tillförlitliga lösningar för talat utrymningslarm och vårt åtagande att följa relevanta standarder och regelverk är en grundpelare i vår verksamhet.

På vår hemsida är certifierade produkter märkta med dekalen ovan.

All centralutrustning hittar du här: Sortiment inom talat utrymningslarm

En hjälpsam räddare i nöden för tekniker och kunder

januari 5, 2023, kl. 11:51 CEST

Marcus Johansson. Så heter vår drivna, intelligenta och hjälpsamma Produktspecialist. Med knivskarp produkt- och teknikkunskap så stöttar Marcus både våra tekniker och våra kunder i ärenden som berör system för talat utrymningslarm.

I rollen som Produktspecialist så är Marcus personen som alla kan vända sig till för teknisk hjälp med talat utrymningslarm. Han är 29 år gammal men framstår som att han har varit i branschen en hel livstid för inom talat utrymningslarm finns det inget problem som Marcus inte kan lösa. Vi som är Marcus kollegor vänder oss också till honom när vi behöver hjälp, delvis på grund av hans kunskap, men också mycket på grund av hans bemötande som alltid är välkomnande.

Som Produktspecialist så stöttar Marcus även våra tekniker med alltifrån förberedelser till fjärrsupport när de är ute i fält. När belastningen på organisationen är hög så rycker Marcus även in och hjälper till med driftsättningar och supportärenden hos våra kunder.

Är du kund, leverantör eller samarbetspartner till SAC har du inte nödvändigtvis fått nöjet att träffa Marcus men skulle han försvinna från SAC så skulle även du märka att något saknas.

Välkommen till gänget, Jonathan Frick!

oktober 13, 2022, kl. 08:16 CEST

Vi är glada att meddela att vi har en ny kollega.

Jonathan Frick började jobba med oss i augusti och gick in i en tvådelad roll där han dels ansvarar för RMA hanteringen, dels arbetar som Servicetekniker.

Jonathan kommer senast från Assemblin där han var Serviceelektriker i två år och arbetade mycket med att driftsätta solcellsanläggningar och laddstationer för elbilar. Innan Assemblin gjorde han militärtjänstgöring som bestod av grundläggande utbildning och befattningsutbildning som flygbassäkerhetssoldat. Bakgrunden gör att Jonathan har helt rätt kompetens för sin nya roll. Han är driven, trygg och genuint intresserad av att hjälpa både kollegor och kunder.

Våra Servicetekniker är del av vårt ansikte ut mot marknaden och vi är övertygade om att både kunder och kollegor kommer att uppskatta att arbeta med Jonathan.

Vi är jätteglada över att ha dig med oss Jonathan! Varmt välkommen.