Författare: Carl Billton

Hörslingor och Ljudsystem i Expertens Trygga Händer

maj 31, 2023, kl. 13:16 CEST

På vårt kontor i Malmö så sitter Johan Björk. En klok, pålitlig och lösningsorienterad specialist på allt inom ljud och hörslingor. Med stort intresse och mycket hjärta hjälper han våra kunder med allt från att dimensionera ljudsystem till arenor till att hitta rätt adapter för en mikrofonkabel.

I sin professionella roll så jobbar Johan med projektering och försäljning av ljudsystem och hörslingor. Han är utbildad El- och Teletekniker och har lång erfarenhet från att jobba med ljudteknik, vilket gynnar honom i hans nuvarande roll på SAC. Intresset för ljud är stort och Johan är även en multiinstrumentell musiker (bild nummer två är från när Johan och två andra kollegor spelade på vår sommarfest förra året).

Med de goda egenskaperna som Johan besitter så är han en person som alla kan vända sig till för hjälp. Rätt erfarenhet och god förståelse för våra kunder såväl som regelverk gör att Johan kan vara behjälplig i alla ärenden. Hans kloka insikter och sättet han framför dem på gör även att han är en person som vi kollegor gärna lyssnar på. När vi frågade honom hur andra beskriver honom så svarade han att ”…det inte är så många som brukar skälla” men när vi frågade kollegorna så var svaren mycket varmare – klok, pålitlig och intresserad.

Uppsalas nya biograf

maj 11, 2023, kl. 10:17 CEST

Filmstaden bygger en helt ny biograf på Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala och vi levererar utrymningslarmet. Biografen kommer att få 13 salonger och en foajé med bar där gästerna kan umgås. Filmstaden, som är beställare, strävar efter att erbjuda de mest minnesvärda och omvälvande bioupplevelser och de prioriterar säkerheten lika högt. Byggandet har påbörjats och biografen beräknas stå klar hösten 2024.

Vi levererar ett toppmodernt utrymningslarm med talade meddelanden som även används för utrop och bakgrundsmusik. Systemet är utformat med flera utropsmikrofoner i byggnaden samt en central brandbefälsmikrofon, där insatspersonal kan överta kontrollen över systemet i nödsituationer.

Utrustningen i utrymningslarmet är BOSCH Praesensa, ett avancerat system från Bosch. I Praesensa-systemet är kommunikationen mellan komponenterna krypterad, vilket innebär hög intern säkerhet. Dessutom kan man anpassa uteffekten på förstärkarkanalerna för att minimera strömförbrukningen och därmed energianvändningen för anläggningen.

Vår leverans samordnas av projektledare Tim Hammarlund, som arbetar nära Håkan Askelöv på Salléns Elektriska, el-entreprenören i projektet. Vi vill tacka kollegorna Johan Arvidsson och Mattias Eidehäll på Salléns Elektriska för deras insats i att hitta rätt lösning för detta projekt.

Tack även till Salléns Elektriska och Filmstaden för att ni har gett oss ert förtroende.

Bosch Praesensa hos SAC Nordic

mars 28, 2023, kl. 10:29 CEST

Vi på SAC Nordic är leverantörer av Bosch Praesensa, ett state-of-the-art system för talat utrymningslarm. Våra anställda är utbildade och certifierade i användningen av systemet och står redo att hjälpa kunder att förbättra sin byggnadssäkerhet.

Bosch Praesensa är EN-54 certifierat, vilket innebär att det uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna för utrymningslarm. Detta gör det till en pålitlig och effektiv lösning för att kommunicera tydligt med människor i en byggnad i händelse av en nödsituation.

Alla komponenter är IP-anslutna

Tack vare IP-anslutning är Praesensa-systemen lättanpassade och skalbara. Vid ändringar av byggnaden, till exempel vid tillägg eller definiering av nya områden, kan PRAESENSA omedelbart anpassa sig till dessa förändringar. Och med reservkraft som finns lokalt på förstärkarna är systemet lika lämpligt för både centraliserad och decentraliserad installation. Alla PRAESENSA-enheter inkluderar en inbyggd och förkonfigurerad multi-port Gigabit Ethernet-switch. Detta bidrar till att skapa ett EN54-16-certifierat system och minskar kostnaderna för nätverksutrustning från tredje part.

Allt i en PRAESENSA-installation är anslutet till en avancerad medianätverksarkitektur som kallas OMNEO. Detta möjliggör full interoperabilitet mellan enheter för digital ljudkommunikation och ”always-on” (alltid-på) systemkontroll. OMNEO bygger på flera teknologier och öppna standarder och stöder AES67, Audinates Dante och AES70, med ytterligare nätverkssäkerhet från AES128 för ljudkryptering och TLS för realtidsautentisering. Genom att använda denna professionella medianätverksarkitektur ger PRAESENSA dig enklare installation, bättre ljudkvalitet och större skalbarhet än något annat Public Address- och Voice Alarm-system som finns tillgängligt idag.

Effektiv användning av förstärkare som sänker driftskostnaderna

PRAESENSA använder en högt innovativ flerkanalig förstärkararkitektur utvecklad av Bosch, vilket gör att systemet kan anpassa sig individuellt till anslutna högtalarbelastningar. Detta görs genom att intelligent fördela tillgänglig utgångseffekt över alla kanaler, upp till totalt 600W. Det innebär att tillgänglig förstärkarstyrka utnyttjas mer effektivt med mindre överskottseffekt, och mindre strömförsörjning och färre förstärkare behövs för att täcka högtalarnas effektbehov. Energiförbrukningen minskas särskilt i tomgångstillståndet (där de flesta system tillbringar mycket tid), vilket ytterligare sparar energikostnader.

Att välja Praesensa innebär att välja lägre drifts- och underhållskostnader. Batteriförbrukningen minskas och färre batterier behövs, vilket minskar värmeförlusten och kräver mindre rackutrymme också.

Inbyggd redundans för maximal tillgänglighet och pålitlighet

PRAESENSA maximerar systemets tillgänglighet och tillförlitlighet genom flera redundanser och noggranna designåtgärder. Dessa inkluderar

  1. Ständig övervakning av varje enhet och anslutning i systemetlla kritiska signalvägar och funktioner, samt de interna strömriktarna som använder ström från näten eller batteriet.
  2. Alla kritiska systemelement stöds av inbyggd redundans och konservativ överdimensionering av alla komponenter ger extra skydd, ökar deras tillförlitlighet och livslängd.
  3. Fel rapporteras till systemkontrollern och loggas, med felmeddelanden inom 100 sekunder, i linje med EN54-16-standarderna.

Unik användarupplevelse med optimerad design på utropsstation

PRAESENSA call station utvecklades av ett designteam i nära samarbete med verkliga användare. Omfattande forskning och fältprov inkluderade användarupplevelse, behov och önskemål för ett intuitivt system som också kunde lösa vanliga operatörsproblem.

Och vi på SAC Nordic hjälper dig gärna

Som en certifierad leverantör av talat utrymningslarm kan SAC Nordic erbjuda en helhetslösning för att säkerställa att ditt larmsystem uppfyller alla krav och standarder. Våra erfarna tekniker kan utforma och installera anpassade lösningar för att passa dina specifika behov och säkerställa att systemet fungerar korrekt när det behövs som mest.

Vi på SAC Nordic är stolta över att arbeta med Bosch Praesensa för att erbjuda våra kunder en högkvalitativ och pålitlig lösning för talat utrymningslarm

Produkterna som ingår i Praesensa-system hittar du här: BOSCH Praesensa

SBSC intygar – All centralutrustning från SAC uppfyller gällande regelverk

februari 28, 2023, kl. 14:57 CEST

Vi på SAC är glada över att meddela att all vår centralutrustning för talat utrymningslarm uppfyller kraven enligt regelverket SBF 502 och att vi har intyg från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering som bekräftar detta!

Regelverket SBF 502 är utformat för att säkerställa att insatspersonalen får tillgång till utrymningslarmet vid nödsituationer. Angående centralutrustning så säger regelverket att manöverpanelen ska ha svensk text och att det ska finnas brandkårsnyckel, vilket vår centralutrustning alltså har.

Vi är stolta över att kunna erbjuda tillförlitliga lösningar för talat utrymningslarm och vårt åtagande att följa relevanta standarder och regelverk är en grundpelare i vår verksamhet.

På vår hemsida är certifierade produkter märkta med dekalen ovan.

All centralutrustning hittar du här: Sortiment inom talat utrymningslarm